Bilmek istediğin her şeye ulaş
Kanuni Sultan Süleyman'ın yazdığı 3000'den fazla şiirde kullandığı mahlasıdır.

Her ne denlü derd ü mihnet kim gele eyle kabûl
Hîç işitmedün mi kim dünyâ degül cây-ı sürûr

Eyleme kibr ü hased merdûd olan şeytâna bak
Zühdüne tayanma gel gör noldı bel'âm-ı ba'ûr

Sabr kıl kim sabr ile dirler koruk helvâ olur
Gitmesün hergiz dilünden zikrün olsun yâ sabûr

Çirk-i dünyâ ile olmışdur mülevves bu gönül
Cehd kıl tevhîd ile anun yirine tola nûr

Tâc ü taht ü zûr-ı bâzûya muhibbi bakma gel
Hîç bilür misün ki şimdi kandedür behrâm-ı gûr
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

157 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları