Bilmek istediğin her şeye ulaş

Mühürlenmiş bir işyerini izinsiz açmanın mühür fekhi (mühür bozma) olduğunu ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve para cezasının olduğunu biliyor muydunuz?

Mühür bozma suçu Türk Ceza Kanunu madde 203 de yer alır : Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Bu hükmün konulmasının esas nedeni durumun aynen muhafaza edilmesini sağlamaktır. Mühür bozma suçunun cezası bu iken; bunun yanında mühre dokunulmaksızın durumun değiştirilmesi de aynı ceza yaptırımına tabi tutulacaktır. Örneğin ; mühür altına alınan bir yerde, mührü bozmadan inşaat faaliyetlerine devam edilirse, maddenin amacına aykırılıktan dolayı mühür bozma suçunda olan aynı ceza yaptırımı uygulanacaktır.
  • Paylaş

5393 sayılı Belediye kanununun 15 mad. gereğince mühürleme yapılır..

  • Paylaş
Cezası olduğunu biliyorum.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

4906 Görüntülenme7 Takipçi3 Yanıt

Konu Başlıkları