Bilmek istediğin her şeye ulaş

Müslüman insanlar diğer dinden insanlara göre neden daha duygusaldır?

İnsan davranışlarında dinin en kuvvetli maskelerden birisi olduğunu düşünüyorum.

Bana göre asıl din masum ve bireysel. Ama günümüzdeki din, yönetici ve otoriter, bu çelişki de kiliselerde bakirelere tecavüz eden papazları, tarikatlarda sonu sekse ya da paraya giden hocaları doğuruyor.

Tam da bu sebeple din ile insan davranışları bağdaşmıyor bence, sadece bize gösterilen bir maske. İyi insan iyidir, duygusal insan duygusaldır, dini ne olursa olsun insanın özündeki davranış modeli kapalı kapılar ardında değişmeyecektir.
  • Paylaş
Sorduğunuz soruyu baz alınca ortaya "Müslümanlar diğer dinlere mensup insanlardan daha duygusaldır." şeklinde bir önerme çıkıyor. Objektif bir açıdan değerlendirmek gerekirse duygusallık dinle değil kişinin kendisiyle, hisleriyle, fikirleriyle alakalıdır. Din elbette insan duyguları için katkı sağlar fakat duygularımızın temelinde din olgusu yer almaz.
  • Paylaş
Bence bu genelleme yanlış. İnanan her insan dini hakkında duygusal ve hassastır. Ama İslamiyette kurallar ve öğretiler diğer dinlerde olduğundan daha fazladır ve Müslüman birinin yaşaması gerektiği emredilen hayat tarzı çok kesin ve sınırlıdır. Bu yüzden Müslümanların hassasiyetini daha fazla görüyoruz.
  • Paylaş
Bence de genelleme yanlış. Bütün Akdeniz halkları duygusaldır ve hassas olarak bilinirler. Bunun dini görüşle bir alakası olduğunu düşünmüyorum.
  • Paylaş
Nasıl tespit edilir ki bu durum ....
  • Paylaş