Bilmek istediğin her şeye ulaş

Muta nikahı nedir?

Müslümanlar iki ana mezhebe ayrılmışlardır. Bunlardan biri "Ehl-i Sünnet" denilen ve kendi içinde de mezheplere ayrılan ana mezhep diğeri ise "Ehl-i Şia" denilen ve kendi içinde de mezheplere ayrılan ikinci ana mezhep.

Muta Nikahı Şia Mezhebinin içinde yer alan bazı mezheplerin izin verdiği bir nikah türüdür.

Bu nikah türünde; kadın ve erkek kendi aralarında belirli bir ücret mukabilinde anlaşıp, belirli bir süre nikahlı kalmak için "geçici nikah" yapıyorlar. Bu nikaha Muta Nikahı denilmektedir.

Ehl-i Sünnet kaynaklarında da yer alan bazı hadislerde, muta nikahının Hz. Muhammed döneminde, uzak ve uzun seferlerde uygulandığı görülmektedir.

Yine aynı kaynaklar muta nikahının Hz. Muhammed tarafından yasaklandığını da bildirmektedir.

Şia mezhepleri muta meselesini Ehl-i Sünnet alimleri gibi algılamazlar. Mutanın peygamber tarafından yasaklanmadığını, Hz. Ömer tarafından yasaklandığını bu yasağın da bağlayıcı olmadığını iddia ederler.
_______________________________

Meselenin dini boyutunu bir süreliğine görmezden gelelim ve sosyolojik boyutunu ele alalım.

Öncelikle "muta nikahı" adı altında kadın ve erkek arasında yapılan uygulamanın akıl - mantık ve sosyolojik açıdan Türkiye'de ki genelevlerde uygulanan vizite ya da fuhşu meslek haline getirmiş olanların müşterilerine uyguladığı ücret - hizmet tarifesinden bir farkının olmadığı açık ve aşikardır.

Adı ne olursa olsun, hangi dinde olursa olsun:

1. Kadın bedeninin, süreli ya da süresiz, para ya da tehdit karşılığında bir mal gibi alınıp - satılması YANLIŞTIR!

2. "Karşılıklı rıza" sözü bir aldatmacadan ibarettir. Fuhşa razı olan kadın yoktur "BAŞKA SEÇENEĞİ KALMAMIŞ KADIN" vardır! Kadının karşısında sevdiği, aşık olduğu ya da hoşlandığı bir erkek mi vardır ki "karşılıklı rıza" sözü kullanılmaktadır? Kadının karşısında, kadının maddi zaafını onun muhtaç durumunu kullanan bir adam varken karşılıklı rızadan nasıl bahsedilebilir? Muta ya da benzer uygulamalarla geçimini sağlayan kadınlar arasından bilimsel ve istatistikî bir araştırma yapılmış mıdır ki yaşanan ilişki "karşılıklı rıza" kategorisinde değerlendirilmektedir? Acaba muta ya da benzer uygulamaları kabullenmek zorunda kalan kadınlara ekonomik olarak başka bir seçenek sunulsa yine de böyle bir uygulamayı kabul ederler miydi?

3. Muta ya da benzeri uygulamaların iki yönü çok tehlikelidir. Birincisi, bu tarz "insan haklarına aykırı" uygulamaların, dini referanslar kullanılarak toplumlara dayatılması, en temel insan ve kadın haklarının hiç bir kaygı duyulmadan çiğnenmesine sebep olmaktadır. İkincisi bu tarz uygulamalar zamanla ticari bir faaliyet, ekonomik bir pazar haline gelmekte ve bu durum yeni ve daha fazla insan/kadın hakları ihlaline sebep olmaktadır.

Son söz:

Hangi din ya da mezhep olursa olsun evrensel insan/kadın/çocuk haklarını yasaklayamaz, eksiltemez, engelleyemez! Buna müsaade edilmemelidir!
  • Paylaş
5

Şaman, Hocam diyecek bir şey bulamıyorum, keşke bütün Müslümanlar sizin gibi olsa...

Mehmet Volkan Balbay, Teşekkür ederim Şaman Bey. İnşaallah.

Mehmet Volkan Balbay, Estağfirullah efendim. Teveccühünüz.

Serkan Köse, Tüm yanıtlarınızı itina ile okuyup takip ediyorum. Çok teşekkürler.. Sevgiler ve saygılar..

Dinen zina sayılan hareketlerin geçici kılıfıdır. Münafık dindarsılar cima yapmak istediklerinde imama giderler hızlı bir muta nikahı kıydırır cimalarını yapar boş ol derler, olur biter.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

475 Görüntülenme7 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları