Bilmek istediğin her şeye ulaş

Nafta nedir ve nerelerde kullanılır?

Çözücü olarak kullanılan ve viskoz olmayan sıvı hidrokarbon ya da hidrokarbonların karışımıdır. Aromatik naftalar taşkömürünün damıtılması ile elde edilir. Günümüzde çoğunlukla petrol arıtımı yolu ile elde edilir. Pentan, hekzan, siklohekzan, benzen ve tolüen gibi saf hidrokarbon olanları ve parafin ya da çeşitli aromatik bileşiklerin karışımıdır. Çözücü olarak kullanımlarının yanında etilen ve yapay gübre üretiminin başlangıç maddeleridir. Piyasada neft olarak bilinir.
  • Paylaş