Bilmek istediğin her şeye ulaş

Nama yazılı hisse senedi ile hamiline yazılı hisse senedi arasındaki fark nedir?

Hamiline yazılı hisse senetlerinde devir işlemi teslimle tamamlanmış olmaktadır. Nama yazılı hisse senetlerinin devri ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur. Nama yazılı hisse senetlerinin Borsa’da işlem görebilmesi için, ihraçcı yönetim kurulu nama yazılı payların devrinin beyaz ciro yapılabilmesine dair karar almalıdır.
  • Paylaş
Nama yazılı pay senedi ile hamiline yazılı pay senedi arasındaki tek fark devre ilişkin değildir. Nama yazılı pay senetlerinde, senedin kimin adına olduğu bellidir zira üzerinde isim yazmaktadır. Hamiline yazılı olanlarda ise kimin olduğu belli değildir, zilyet olan onun maliki kabul edilir. Bu sebeple iyi niyetle hamiline yazılı senedi iktisap eden kişinin kazanımı korunacaktır. Bundan başka olarak, hamiline yazılı pay senetleri, pay taahhütleri ödenmeden basılamaz, basılırsa geçersiz olur. Ödendiğinde ise yönetim kurulu, ödeme tarihinden itibaren 3 ay içerisinde senetlere bastırmalıdır. Nama yazılı senetlerin basılması ise şirketteki azınlığın talebiyle olur ve talepten sonra 3 ay içerisinde basılır. Ayrıca devir konusunda ilk yanıtta yer almayan bir şey daha var. Nama yazılı pay senetlerinin devri tamamlandıktan sonra, yönetim kurulu bu devri pay defterine geçirmek zorundadır.
  • Paylaş