Bilmek istediğin her şeye ulaş
Namussuz kadın denilince akla ilk gelen şey o kadının cinsel olarak değerlendirilmesidir bizim toplumumuzda, ama söz konusu erkek olunca namussuz erkek; sahtekar, dolandırıcı, yalancı olarak algılanır.

Namus; kadın ve erkek olarak aynı anlamları taşıdığı güne kadar değersiz bir yargı kelimesidir bence.
 • Paylaş
6

Yeşim Çetin, Çok güzel bir tespit. Tebrik ederim.

Recep Şahin Sargın, Bizim toplumumuzun olayı böyle yargılaması kadına duyulan üst düzey saygıdandır bence .

Bir terimin kadın ve erkek gibi farklı varlıklarda aynı anlamı karşılamasını beklemekte ne kadar mantıklı tartışılır...

Hakan, Haklısın aslında. Ancak kadın orospu, erkek çapkın oluyor sorun burda ışte.

Recep Şahin Sargın, Kişisel bir şey bu dar görüşlü insanlar çok eşliliği erkeğe yakıştırıyor fakat kadın olunca ağır hakaret edebiliyor. Şahsen tek eşlilikten yanayım ne bir erkeğin ne de bir kadının karşı cinsle fazla haşır neşir olması onu yükseltecek veya alçaltacak bir ölçüt olmamalı bence. Eğitim seviyesi arttıkça insanların değer yargıları ve ölçütleri de değişecektir, diye ümit edelim :)

Hakan, Evet umit etmek en güzeli, ne de olsa sepetteki son güvercin o :)

Salih Ağlaşan, Başka ne söylenebilir ki

Kelime anlamı dürüstlük ve doğruluktur. (bkz. TDK)

Benim "namuslu" kelimesinden anladığım ise onurlu, asaletli, insana yaraşır bir şekilde yaşamak ve hareket etmektir.
 • Paylaş
2

Ayni Al, Ben TDK'ya hiç bakmıyorum. Çünkü, yanlış.

Ahmet Avcı, ''Ben TDK'ya hiç bakmıyorum. Çünkü, yanlış.''

Süper :)

Birçok kişinin aslında ne olduğunu bilmeden savunmaya çalıştığı bir kavramdır. Daha çok kadınlarda ve bacak arasında görülür.


Ayrıca; namus wikipedi sayfası

 • Paylaş
Namus vatandir, tarihini bilene
Namus dindir, Allahi bilene
Namus anadir, kadir kiymet bilene
Namus eştir , sevgiyi, sevmeyi istiyene
 • Paylaş
Namus iki bacak arasında olduğu düşünülen beyinde biten bir olgudur.
 • Paylaş
1

Enes Kunduracı, Erkek eğemen toplumlarda,
Kadınlara atfedilen basit ilkel mal sahibi kafasıyla oluşmuş olan rezil bir durumdur.

Namus insanın düşüncelerinde ve ideallerinde olmalıdır. İdeallerine sıkı sıkıya bağlı olmalıdır insan. Yaşama ’karşı bir duruşu’, ’omurgası’ olmalı. kaypak, kaygan ve dağınık zihinli olmamalıdır.
 • Paylaş
1

Aydın Karadöller, Size katılıyorum "namus" kadın, erkek / ortaklık / siyaset vb. kısacası insan ilişkilerinin temelinde irdelenmelidir, tamamı ile kişinin yaşama karşı duruşu ile ilgili bir kavramdır

Topluma ve şartlara göre değişir.
Bana göre;
Bireyin kendisine yaptığı ahlaksız davranış olarak tanımlayabilirim sanırım. Örn; hırsızlık, yalan, aldatmak...
Bireyin değer yüklediği her şeyin ana başlığı bu yüzden tam anlamıyla kimsenin ki kimseye tam uymaz...
zor soru...
 • Paylaş
TDK ne diyor;
"Bir toplum içinde ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet"


Bunu kadın odaklı düşünmek bizim toplumda daha yaygın. Oysa fazla para üstünü geri vermemek de namussuzluktur, bir çocuğa araba ile çarpıp kaçan da namussuzdur. Türk toplumunda, yani ben burayı biliyorum, aile bağları çok sıkı. Bu yüzden 40 yaşında bir kadının eşini aldatması çok büyük etki yaratıyor ailede. Hani hırsızlık için ayıplama yapılır, güvenilmez ama konu kadın yani anne olunca iffetsiz, namuzsuz şeklinde dışlanıyor. Bizim genel aile kurumunda bu var. Erkek ldatmışsa da ayıplanıyor. Ama kadının bunu yapması çok derin izler bırakıyor. Olması gereken nedir onu bilemem.

Amerika'da vergi kaçıranlara da "namussuz" gibi bakıyorlar ama aldatan bir kadın, sülalede veya akraba topluluğunda bizimki kadar itilip, kakılmıyor.
 • Paylaş
1- ülkemizdeki cinayetlerin %80inin sebebi.

2- sebebi ne olursa olsun, işlenen herhangi bir cinayetten yargılanırken hafifletici sebep. "namus" kartını oynarsanız, mahkeme otomatik olarak cezada indirim yapacaktır. Bu yüzden sanırım iyi bir şey. Mesela tipine gıcık olduğunuz karşı esnafı öldürseniz bile "namusuma dil uzattı" derseniz, süper bir ceza indirimi alıyorsunuz. Tavsiye ederim.

3- siyasetçilerde bulunmayan bir şey.
 • Paylaş
1

Suat Köroğlu, 2. Maddenin hukuken herhangi bir dayanağı yoktur. Tek ihtimal hakim taktiridir, ki o da çok sınırlı durumlarda açıkça belirtilmediği sürece gündeme gelmemektedir. Yanlış algılama/algılatma olmasın :)

Yazacaktım ama burada yazılmışı var: altinumara.blogspot.com/2008/03/namus-tre-kadin.html
 • Paylaş
Türkiye'de, cinsel hayata dayalı mahremiyetin sınırlarını çizen, kabul edilmiş ama toplum sınıfları ya da yöreye göre değişkenlik gösteren, zamana göre dinamik olan bir insan anlayışıdır.
 • Paylaş
1

Gökhan Biçer, Namus ile ilgili ortaya çıkan adli vak'alar, kamu hukukunun konusu olabilmektedir (örneğin bir cinayet işlenmesi) Kamunun hukuku düzenlemede ve uygulamada geri kalması ya da bırakılması sonucu toplum kendi hukukunu yaratmaya başlar.

Ülkemizde, kadında olup erkekte olmayan bir kavramdır .
 • Paylaş
Öncelik olarak namussuzluk nedir onu açıklamak gerekir. Namusu iki bacak arasında arayan çok namuslu! Bazı erkeklerin etrafında ki her kadını potansiyel olarak görüp evlenene kadar ben her türlü işime bakayım evleneceğim kadın temiz olsun mantığında yaşaması, yine aynı tür erkeğin herhangi bir namuslu! Kadınla bile isteye 40 takla atarak salya akıtarak, çok gözü dönenin çoluğunu çocuğunu bırakıp yine aynı çoluğun çocuğun rızkını o namuslu! Kadına yedirip ardından -ben erkeğim yaparım kalıbını yapıştırıp vicdan rahatlatıp yoluna bakması vb. Örnekler çoğaltılabilir sonuç olarak vicdandır namuslu ya da namussuz olan. Kadın erkek diye değil vicdanlı vicdansız diye ayırmak gerekir namussuz diye yaftalamadan evvel.
 • Paylaş
1. Isim: Bir toplum içinde ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık.
2. Dürüstlük , doğruluk.
TDK' ya göre böyle .
 • Paylaş

Tende emanet

 • Paylaş
Türk toplumu için sadece bacak arasından ibaret görünen tanım. Milletin cinsel hayatını takip edene kadar beyinlerdeki fahişeliği söndürseydik şimdiye yürüyüp gitmiştik...
 • Paylaş
Namus sorusu sorulduğu toplumun düşünce yapısına göre cevaplanılabilir. Türk toplum yapısında din ve gelenek bu cevapta etkilidir. Toplum ya da dönem belirtilerek soru sorulsa daha somut cevaplar verilebilir.
 • Paylaş
2

Gökhan Biçer, Doğrudur. Bu kavram, toplumlara göre görecelidir. Bati literatüründe karşılığı 'honour' kelimesidir. Yine de sorunun böyle sorulmasında bir sakınca yok. Soru böyle sorulunca, okuyucular namus kavramının toplumlara ve zamana göre değişken olduğu bilgisini cevaplardan ve yorumlardan öğrenebiliyorlar. Bu soru, başka soruların sorulmasına vesile olabilir. Örneğin Türkiye'nin doğusuna göre ya da elli yıl önce namus kavramının ne olduğu gibi yeni sorular türetilebilir.

Gökberk Varol, Tabi ki toplumsal bilinç altına namus adı altında yerleştirilen kriter ve doğrular soru sorulduğunda düşünülebilir hale geliyor. Göz önünde bulunan insanların, medyanın ve sosyal medyanın bu konuda ki etkisi tartışılamaz bir yer tutmakta. Ayrıca teknolojik gelişimlerde iletişim yoluyla gençleri etki altına almaktadır. Öncelikle namus kelimesinin tanımını etkileyen temel sebepler incelendikten sonra cevaba bir adım yaklaşılmış olacağını düşüyorum. Batı toplumların da temel yargı ve görgü kuralları etkisi fazla iken doğu toplumlarında din ve gelenek namus kavramının açıklanmasında etkili olmuştur.

Namus ; onur, şeref, haysiyet, dürüstlük, irade ve ahlaktır. Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkes için aynıdır. Günümüzde cinsiyet ayrımcılığına maruz bırakılmakta ve kadın için cinsel anlamda ön plana çıkarılırken erkek için farklı anlamlara bürünerek (küfür gibi) içeriğini kaybetmektedir. Bu cinsiyet ayrımına şiddetle karşı olmama rağmen daha da karşı olduğum şey erkeği referans göstererek kadınlara ait namus yozlaşmasının da normalleştirilme çabası. Bu önemli kavram her iki cinsiyet için de aynı derecede önemlidir ve iki taraf için de algısı doğru şekilde değiştirilmelidir. Son olarak eklemek istediğim şey ise, yanlış algılamaların onun değerinden bir şey değiştirmediğidir.
 • Paylaş
İki bacak arasında olduğu sanılan olgunlaşmamış düşünce... .
 • Paylaş
İki bacak arasında olduğu sanılan aslında beyinde biten bir olgudur.Beyninde, düşüncelerinde, fikirlerinde namuslu olan bir insanın, iki bacak arasından şüphe etmenize bile gerek yoktur.Yeter ki insanlar düşüncelerinde, fikirlerinde namussuz olmasınlar.
 • Paylaş
bacak arası olmadığı kesin!
 • Paylaş
dayatma.
 • Paylaş
Kıskançlıkla gurur arasında bir yer
 • Paylaş
 sorunun cevabı için kitap bile yazılabilir... ama bence "kadın" ve "erkek" için farklı anlamlar taşımayan bir kavramdır...
 • Paylaş
Haklara saygılı olmakdır
 • Paylaş
Kişi için özyargının (vicdan) özsaygı çerçevesinde verdiği kararlardır. Toplum için tabii ki toplumun sosyo ekonomik durumuna, dinine, küültürüne göre değişiklik gösterir. Orada özyargının yerini toplumsal değer yargıları alır, özsaygının yerini ise toplumdan görülecek ya da ceza olarak görülmeyecek saygı alır.
 • Paylaş
Namusu hafife alanlar acaba namussuz mudurlar? Bekareti başa alanlar acaba bekaretlerini kaybedenler midirler?
 • Paylaş
Namus bacak arasında değil beyindedir
 • Paylaş
Namus, toplumumuzun değerlerine koşulsuz sıkı sıkıya bağlanmak demektir. Bize dayatılan, atalarımıza göre toplumunun taşıması gereken değerlerdir. Hayadır. "Güzel ahlaktır." Ama günümüz Türkiye'sinde asıl sorunumuz namus kavramının iki bacak arasına sıkışmış olmasıdır. İffet kavramı ülkemizde namus kavramının çok daha ötesine geçmiştir.
 • Paylaş
Namus sözdür yüreğidir insanın ihanet etmediği herşeyi gerisi goy goy.
 • Paylaş
Kisiye ve topluma gore degisen kavramdir. Gunumuzde tam bir tanimi yoktur
 • Paylaş
Namus kişiye göre değişir. Bir kadın; kızı varsa veya kızı olduğunda kızının yapmasını asla istemeyeceği ve yaparsa 'ahlaksızlık' olarak karşılayacağı şeyleri yapıyorsa namussuzdur. Bir erkek; oğlu varsa veya oğlu olduğunda oğlunun yapmasını asla istemeyeceği ve yaparsa 'ahlaksızlık' olarak karşılayacağı şeyleri yapıyorsa namussuzdur.
 • Paylaş
Namus insanların kendi değerlerini herhangi bir çıkar karşısında satmaması. Genelde cinsellik olarak bakarlar ama bu vatan inanç ahlak vb. değerler içinde geçerlidir. Namusun cinsiyeti yaşı dini dili yada ırkı yoktur.
 • Paylaş
Namus... Hayvanlarda aranmayan... insanlara özgü kavramdır... Birey ve çevresi ile alakalıdır... Birey dns'sı... bozulmamışlarda görülen erdemdir... Çevre... Bireyi bozar... Hiç kimse durduk yere namussuz addedilemez... Bir kişinin namusu diğer kişinin ve çevrenin yargısı ile lekelenemez... Aksine o kişinin tavırları ile namuslu-namussuz olduğu tescillenir... Yalan yazınız... altına tüm kötülükleri topladığını göreceksiniz... Yalan tüm kötülüklerin anasıdır... ...
 • Paylaş
Mus olmayan şey
 • Paylaş
Namus, Yunanca yasa, töre, düzen, örf anlamındaki 'nomos'dan dilimizde kalmıştır. Astronomi'deki -nomi ile aynıdır (Yıldızyasası). 'Yasa' Moğolcası, 'töre' Türkçesi. Birebir Arapça'ya çevirisi ise takdir olurdu.
nisanyansozluk.com
 • Paylaş
1

Ayni Al, İki saçak arasında pişen beyin salatası

İnsanlığın söylemde çok kullanıp pratiğe bir türlü yerleştiremediği, hep kendince sığ ve dar yorumlarla besleyip büyüttüğü, çoğu zaman kadınlığa indirgenen, olursa mükemmel ama olmayınca da olmayan bir kavram ..
Ayrıca, namusu kadınla özdeşleştirerek erkeklerin namussuzluklarını gizlediği mükemmel bir kılıf . .
 • Paylaş
İnsanın Allah'a olan borcudur.
 • Paylaş
1

Feyza Yılmaztürk, samimi ve vicdani olmuş .

Namus adi üzerinde ve anlamida üzerinde olan bir kavramdir. Kimse bana üst düzey ve kültürel olgunluk ve yüksek medeniyet gibi kavramlarla namus duygusunu aciklamasin. Herkes bu konuda baskasinin namusuna bakis acisiyla bakarak degerlendirmek gibi bir yanlis düsünce icerisindedir. Baskasinin kizi, karisi, annesi, sevgilisi icin kolayca kullandigi ifadeleri kendisinin aynis kisileri icin kullanabilir mi? . Kullanamaz. Düsünün simdi namusuzluk eylemi icinde oldugunu söyledigimiz kisi bize ait bir deger tasimiyorsa ona kolayca namusuz ve daha kötü ifadeleri kolayca kullanabiliyoruz. Ama hadi kendimizin hayatindaki kisiler hakkinda ayni söylemleri söyleyinde göreyim sizi. Kiz arkadasinizin her zaman görüstügünüz kisiyle yasamis iliskisini bile bile ayni ortamda hic bir sey olmamis gibi yasayin bakalim yapabilecekmisiniz. Inanin bana his birsey omamsi gibi davranirsaniz hani o laf söyletmediginiz kiz arkadasiniz basta size saygisini yitireceginden emin olabilirsiniz. Namus kavrami kadina , serefsiz kavramida erkege ait ifadelerdir. Kadin namusuzluk yaparsa, erkek serefsiz olur. Kadinlar bunu bilirler. Bu yüzden kadinlar eger isterse VEZIR isterse REZIL eder diye bosuna söylenmis söz degildir. Ve inanin bu ata sözümüzü en iyi kadinlar billir.
 • Paylaş
Namus insanın benlik kaynaklı taciz algısından kendisini ve çevresini korumasıdır
 • Paylaş
Kendini bilmezliğin tam tersi, kendini bilirlik.
 • Paylaş
Namus mu nedir namus insanı insan yapan bir kavramdır. Bu kavramı içeren bana göre önce vatan sonra sırasıyla din dil ailedir bu kadar nettir başka b yere çeken yavşaklara duyrulur...
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

6629 Görüntülenme54 Takipçi42 Yanıt