Bilmek istediğin her şeye ulaş

Nasıl bir Türkiye istiyorsun?

Tehlikeli bir soru. Ben çok şey istiyorumdur sanırım.
 1. Kültürlerin kaynaşabildiği en azından birbirlerine karşı olmadığı,
 2. Din, dil, renk, ırk ayrımı yapılmayan, bir ateistin ya da Yahudi'nin, Ermeni'nin en az bir Müslüman kadar değerli olduğu,
 3. Yollarının düzgün altyapı ve drenajla yapıldığı, çamur ve birikmiş su deryalarının olmadığı,
 4. Kaldırımlarının 100 yıllık dayanıklılıkta yapıldığı,
 5. Standardize olmuş çağdaş eğitim sistemine sahip yine de çağdaş alternatif eğitim sistemlerine açık bir sisteme sahip,
 6. Bilime, bilgiye saygı duyulan ve onların teşvik edildiği,
 7. Çocuklara tecavüz edilmeyen, onlarla evlenilmeyen,
 8. Kadınlara da aynen tecavüz edilmeyen, dövülmeyen, öldürülmeyen,
 9. Katil, tecavüzcü, orantısız güç kullanıcı, hırsız, soysuz, hortumcu, irticacı, din tüccarı, para sıfırlayıcı, kupon arazi isteyicilerin gereken tesislerde ağırlandığı,
 10. Trafik kurallarına uyulan,
 11. Kırmızı ışıkta çaktırmadan geçilmeyen,
 12. İş güvenliğinin gelişmiş ülke standartlarına uygun olduğu,
 13. Vergi kaçırılmayan ama vergilerin saçma yollar yaparak, kömür vb. dağıtılarak seçim malzemesi yapılmadığı,
 14. Torun Center, Quasar gibi TOKİ gölgesinde kentin cücüğünün yenmeyip oaralara park yapıldığı,
 15. Soytarıların belediye başkanlığı yapmadığı,
 16. Valileri yalan söylemediği hatta kavas bile demediği,
 17. MİT tırları, Kızlay ve THY aracılığıyla IŞİD gibi korkunç bir terör örgütüne destek sağlamayan,
 18. Deniz yolunu kullanmak yerine rant hırsıyla 3., 4. Köprülerin yapılmadığı ve bunlarla övünülmediği,
 19. İsteyen herkesin sahte saygınlık devşirmeye yarayan üniformalar hariç her şeyi giyebildiği,
 20. Tüm cadde ve sokaklarında herkesin can, mal, ırz güvenliğinin devletin vahşet güçleri değil de halkın sağduyusu sayesinde sağlandığı,
 21. Hamile kadınların sokakta gezmesinin kınanmadığı,
 22. Okula kızlı erkekli gitmenin bir mahsurunun olmadığı,
 23. Laik olan,
 24. Hastahane ve okulların dini ibadethanelerden çok daha fazla olduğu ve gerçekten toplanan vergiler çarçur edilmeyeceğinden ücretsiz tıbbi ve eğitim hizmetlerinin verildiği,
 25. Cinsel özgürlüğün de olduğu ve sokakta açlıktan kudurmuş gibi gezen magandaların olmadığı,
 26. Öğretmenlerin gerçekten akıllı insanlardan seçildiği ve eğitimin kalitesinin İskandinavya ya da Güney Kore kadar olduğu,
 27. Yatarak para kazanma zihniyetinin devlet güçleriyle önlendiği ve devlettekilerin de bunu yapmadığı,
 28. Tüm devlet mercilerinde siyasi kadrolaşma yerine merciye uygun uzman insanların çalıştığı ve bunların her seçimde değiştirilmediği,
 29. Demokratik hakların özgürce kullanılabildiği, devletin vahşet güçleriyle bastırılmadığı,
 30. Ölen işçilerin cezalandırılmadığı, fıtrat sözcüğünün sözlükten çıktığı,
 31. Yükselen eğitim seviyesiyle bilim yapılan, icatlar yapılan,
 32. Üniversitelerin özerk olduğu ve hükumet tarafından manipule edilmediği,
 33. Yargının da bağımsız olup hükumete bağlanmadığı,
 34. Ordunun da olmayan delillerle hükumet emriyle içeri atılamadığı,
 35. Montaj olmayan kayıtların ortaya çıktıklarında devlet tarafından da montaj değildir olarak ilan edildiği,
 36. Basın toplantılarına tüm basının çağrıldığı,
 37. Hükumetin basın üstüne bakı kurmadığı,
 38. İnternet'in tamamen serbest olduğu,
 39. Sansür denen sözcüğün de sözlükten silindiği,
 40. Bütün bu güzelliklerle artan milli gelirin daha eşit dağıtıldığı,
 41. Kimsenin kanlı kömüre, bozuk makarnaya, 1 gram altına muhtaç olup, onun bunun götünün kılı olmadığı,
 42. Çiftçinin desteklendiği, yerli tohum kullanmasının serbest olduğu, tarım için bile dışarıya bağımlı olunmayan,
 43. Aç çiftçinin kendini aç bırakan hükumeti her seferinde seçmediği,
 44. Herkesin okuma yazma bildiği,
 45. Herkesin istediği dilde özgürce konuşabildiği,
 46. Nüfusu ülke nüfusunun %10'unu geçen halkların dillerinin resmi dil ilan edildiği,
 47. İbadethane yapılacaksa tüm din ve mezheplerin ibadethanelerinin yapılabildiği,
 48. Tüm din ve mezheplerin din eğitimini almanın olanaklı olduğu ama bunların okullarda değil isteyenlerin ibadethanelerinin organizasyonlarında alabildiği,
 49. Camilerde hoparlör değil de geleneksel şekilde müezzinlerin şerefeden ezan okuduğu,
 50. Hiçbir dinin devlet nezdinde de kayrılmadığı,
 51. İnsanların dürüst olduğu, bir anket yapıldığında bizim ülkemizde de insanların %98'inin insanlara güvenilir dediği,
 52. PISA araştırmalarında Meksikadan sonra sonda ikinci değil de belki ilk onda olan,
 53. İnsanların daha çocuk yaşta spor ve sanat kaabiliyetlerinin değerlendirildiği,
 54. Sanatçıların bıçaklanmadığı, galerilerin basılmadığı, sanata değer veren, sanatçısını koruyan bir halkın yaşadığı,
 55. Elektriğin durup dururken kesilmediği,
 56. Musluktan akan suyun gerçekten içilebilir olduğu,
 57. Eşcinselliğin, biseksüelliğin, travestiliğin hastalık olarak görülmediği, onların da topluma entegre olabildiği,
 58. Her türlü engellinin de desteklendiği, şehirlerin, iş yerlerinin onlara uygun düzenlendiği ve engellilerin de hayata entegre olduğu,
 59. Ah bir de istediğim bütün bu iyi şeyleri beğenmeyen geri zekalılar olmasa cennet olurdu...
Yaz yaz bitmez ki, yeni Türkiye ve ileri demokrasi yalanlarını değil düzgün, çağdaş, mutlu bir Türkiye ve gerçek demokrasi istiyorum.
 • Paylaş
8

Gökhan Biçer, Aman hocam, bir de şöyle bir şey varmış, dilerim Türkiye böyle günlere gelmez:


radikal.com.tr/hayat/gaylere_100_kamci-1...

Gökhan Biçer, Yazdıklarına katılanlar olur, katılmayanlar da ama aslında işin özeti şu:

1.Hukukun üstün olduğu, hiçkimsenin hukuku kendi çıkarlarına göre yorumlamadığı bir Türkiye.

2.Yolsuzlukla, yoksullukla, enflasyonla mücadeleden evvel cehaletle mücadele edileceği bir Türkiye.

Gökhan Biçer, Ha bir de şu var:

Vaktiyle Başbakan olup, sonra da Cumhurbaşkanı olan bir kişinin, vatandaşların özel hayatına karışmadığı bir Türkiye. Eşler, herhalde kaç çocuk yapacaklarına kendileri karar verebilirler.

Şaman, Üstadım, yaz yaz bitmez ki :)

Şaman, Zaten aziz milletimizin yarısı bu yazdıklarıma karşı, taraftar olacak kesim olsa olsa %20-25 olacaktır, gerisi de suyu sabunu dokunmak için sevmeyen insanlar.

Ergün Tuna, Hukukun üstünlüğü....yanıltıcı olabilir...bilinmelidir ki...hukuk güçlüler tarafından yazılır....hal böyle olunca....hangi hukukun üstünlüğü...???....

Şaman, Doğru yanıltıcı olabilir.

Arif N., Küba yı sana verelim

Üreten bir Türkiye istiyorum. Tohumundan arabasına kadar..
 • Paylaş
 1. Dünya çapında bilimadamları, ressamları, müzisyenleri, edebiyatçıları olan
 2. Dünyanın sayılı ekonomilerinden biri olarak sürekli üreten
 3. İnsanlara ırk, cinsiyet, etnik kökenden önce İNSAN olarak değer veren
 4. Bir ateistle bir imamın oturup dostça sohbet edebileceği
 5. Devletin insanlar için var olduğunu düşünen
 6. Yasaların ezilenden ve azınlıktan yana olduğu
 7. Muhalif seslere kulak verip ciddiyete alındığı
 8. Sürekli okuyan, araştıran, bilgiye değer veren
Bir memleket isterim
 • Paylaş
Kimsenin başkasının diline, dinine, rengine vs ye karışmadığı özgürce yaşanılan ve bu yüzden de refah seviyesinin de yükseleceği bir Türkiye istiyorum. Çünkü insanlar birbirlerinin kimlik ve inançlarını sorguladığı müddetçe bilim, sanat, edebiyata ve gelişmeye ayıracak vakitleri kalmaz.Ama insanları olduğu gibi insan olarak kabul edildiği bir yerde kimlik ve din, renk, cinsiyet vs anlamında; insanların birbirlerine saygı göstermeleri ve bu yüzden rahat olan kafaların tek derdi, ülkenin kalkınması ve gelişimi olacaktır. İşte ben bunu istiyorum. Çeşitlilik zenginliktir.
 • Paylaş
Liberalizmin hakim olduğu, insanların birbirinin inancına, yaşam tarzına, hal ve hareketlerine karışmadığı bir Türkiye.
 • Paylaş
Sorgulayan bir Türkiye bence geri kalanı getirir.
 • Paylaş
Eğitim sisteminin iyi olduğu, medyasının özgür olduğu ve üreten bir Türkiye ...
 • Paylaş
Bu, bana sorulmuyor. Ben, birbirinden pek de farkı olmayan birkaç Türkiye'den birini seçmeliyim.
 • Paylaş
Halkların kardeş olduğu Tam bağımsız bir Türkiye. İşçilerin ve emekçilerin de haklarını aldıkları eşit şartlar altında yaşanılan bir Türkiye.
 • Paylaş
"Türkiye" istemiyorum, "Türkiye Cumhuriyeti" istiyorum. Bu ülkede yaşayan herkesin vatanına verdiği zararların bedelini hakettiği şekilde ödemesini istiyorum.

Dünyadaki tüm devletleri kemiren kişi, kurum ve otoritelerin tarih sahnesinden silinerek yerine yepyeni bir dünya medeniyetinin kurulmasını istiyorum. Ve bu medeniyet kurarken kendini tamamen benliksiz ve fedakarca insanlığa adayacak güzel ruhlu insanlarla birlikte dünyamız için ömrüm boyunca çalışmak istiyorum...
 • Paylaş
1

Ahmet Avcı, İstediğiniz ütopyada Türk ve Türk-iye kelimesine yer yok. Kendi içinde paradoks var ütopyanızda. Komplo teorisyenleri, ya da yaftacılar hatta sizi kolaylıkla mason, illuminati-ci diye nitelendirebilirler de.:)

Başka açıdan; yeni dünya medeniyetinin de idaresi yani devleti olacak, bu devlet de ortak çıkarlar adına kısıtlar getirecek..Ya da birileri bu ütopya uğruna tüm etniği yok eder ve dünya medeniyetini kurarken, tüm etnik ve farklılıklarıyla yaşamak isteyenlere zulmedecek.

O halde bunu isteyenlerin hareketi mi doğru, yoksa herşeyin kendi doğallığında gelişip, toplumların kendiliğinden buna evrilmesi mi daha doğru, evrensel doğrular açısından.

Hatta, belki 1000 yıl sonra kendiliğinden gelişmesi gereken doğal bir evrimi, şu ana dayatmak, içinde bulunulan döneme zarar vermek gibi sonuçlar da yaratmaz mı?

Her Açıdan HUZURLU ve Zengin ...

Her İnsanın GÜVEN ve ESENLİK İçinde

Parıltılı Gözlerle Yaşadığı TÜRKİYE İsteriz ...

Her İNSAN Umutlu Sevgi ve Neşe Dolu Yaşayıp

Özgürce ve Edeple MUTLU Olduğu ÜLKE . . .
 • Paylaş
OLMAZ OLASICA BİR TÜRKİYE
 • Paylaş
afedersiniz de b.k gibi bi türkiye. evet bildiğin follofoş olmuş bir türkiye
 • Paylaş
olmasını istemediğim şeylerin ısrarla olduğu bir Türkiye. Bravo bize, bravo ülke milletine!
 • Paylaş
Müslümanların inancını hakkıyla yaşadığı, herkesin kendi ana dilinde veya öğrenmek istediği dilde eğitim gördüğü ve istediği dilde kendini ifade ettiği ve belki en önemlisi refah seviyesinin yükseldiği bir Türkiye istiyorum.
 • Paylaş
Üniversitelerin sınavsız olduğu bir Türkiye kafi benim için.
 • Paylaş
İstemekle olmaz
 • Paylaş
Bir sürü sorun ve eksiklik var ama bence hepsi ana bir probleme gidiyor: EĞİTİM. Ben eğitimli bir Türkiye istiyorum.
 • Paylaş
Demokrasi... .
 • Paylaş
Bilinçli, farkındalık sahibi, sorgulayan.
Bunlar herşeyin temeli, bunlar olsun yeter.
 • Paylaş
Yolları bölünmemiş... Çünkü... insanlar başkaları ile karşılaştıklarında yollarını değiştiriyorlar... ...
 • Paylaş
Erkeklerine analık yapan kadınların aklını başına aldığı...
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

3463 Görüntülenme25 Takipçi23 Yanıt

Konu Başlıkları