Bilmek istediğin her şeye ulaş

Neden insanların aksanı vardır?

Konuşma farklılıklarında çeşitli sebepler bulunmaktadır:
  1. Anne ve çevre dili: Konuşmayı ilk anne kucağında dolayısıyla yaşadığımız çevrede öğreniriz. Çevremizdeki insanların kelimelere vurguları, telaffuzları bizim konuşmamızı da etkiler.
  2. Yaşanılan coğrafya: Konuşmanın üzerinde yaşanılan yerin ikliminin önemi vardır. Karadeniz bölgesinde yaşayan birinin hızlı konuştuğu, konuşurken havadan kaynaklanan nefes ihtiyacını karşılayabildiği için hızlı konuştuğu ve buna bağlı olarak sentaksın(vurgunun) diğer bölgelere nazaran farklı olduğu görülür. Daha sıcak iklimlerde ise vurgunun daha sert olduğunu görebiliyoruz.
  3. Sonradan öğrenilenler: Buradan kasıt sonradan edinilen farklı dillerdir. Eğer 1-2 yıl İngiltere'de yaşayıp Türkiye'ye gelmişseniz vurgunuz bariz bir şekilde farklılığını gösterir.
  4. Fizyolojik farklılıklar: Bazı kişilerin dil organlarında farklılıklar, işlev bozuklukları görülebilir. Mesela dilin altındaki et dile fazla yapışık kalmışsa r'leri ve s'leri sert söyleyemezsiniz. Diş yapınıza göre bazı sesleri çift sesli veya peltek çıkarabilirsiniz.
  • Paylaş