Bilmek istediğin her şeye ulaş

Neden müslüman devlet yönetimleri halklarına zulmediyor ya da onları hunharca öldürüyor. İslamiyet dininde öldürmek, zulmetmek sevap felan mı?

İslamiyeti anlamayan ya da bilen insanlar onun gücünden korkuyorlar. Bu yüzden islamiyeti karalama kampanyası düzenliyorlar. İslami devletlerin başına islamdan uzak adamlarını oturtup kukla gibi kullanıyorlar. Ve sorundan da belli olacağı üzere, işe yarıyor!
  • Paylaş
Öncelikle müslüman olsun olmasın, İslam'ı az veya çok bilen bir kişi İslam'da öldürmenin sevap olup olmadığını gayet iyi bilir. Bahsedilen "zulmetmek" ve "hunharca öldürmek" kavramları İslam dininden değil müslümanlardan kaynaklanmaktadır. İslam halkının birbirlerine karşı olan tutumunun kaynağı, yıllardan bu yana süregelen cehalet ve din adına din dışı uygulamaların gayet normal kabul edilmesidir. Bugün İslam dünyasının merkezi olarak halen araplar görülmektedir ve kısmen doğrudur da. Arapların tarihine bakıldığında dini inanış ne olursa olsun, genel olarak cehalet ve yanlış uygulamaların gayet normal karşılandığını görebiliriz. Arap halklarının yllardır süregelen bu tutumu, Arapların İslam'ın merkezinde olmalarından dolayı İslam'ın tamamen insanlık dışı uygulamalara dayalı bir cehalet dini olduğunu insanların akllarına getirmekte. Fakat sorun İslam dininde değil, ona inananlardadır.

İslam dininin yanlış yönlere, yanlış uyuglamalara vs. sahip olduğu düşünülebilir, ama hehangi bir dine mensup olmayan birisi olarak bahsedilen barbarlığın İslam dini ile ilgili değil ona inananlarla ilgili olduğunu düşünüyorum.
  • Paylaş
6

Şaman, Kısmen doğru geldi yazdıklarınız. Peki biz Arap olmadığımız halde devletimizin demokratik hak peşindeki halkına öldüresiye girmesini bu bağlamda nasıl yorumluyorsunuz?

Burak, Bu Araplık veya müslümanlıktan farklı bir konuya girer. Erdoğan'ın 10 yıllık süre içinde desteğini ve gücünü artırmasının ve elde ettiği başarıların, onun "her şeyi ben bilirim" havasına girmesine sebep olduğunu düşünüyorum. Erdoğan adeta Margaret Thatcher gibi davranıyor. Kendi düşünce ve uygulamalarının her zaman daha doğru olduğu fikri Erdoğan'ı kendi tabanı dışındaki görüşlere karşı sert bir tutum sergilemesine sebep oluyor.

Şaman, Evet iktidar sarhoşluğu deniyormuş 10 yıl üstünde ülkeyi yönetenlerde oluşan bu duruma. Yine de bir Müslüman devlet daha ve yine halka karşı acımasız tutum. Neden Tahatcher bu kadar acımasız değildi ama bizim hükumetimiz acımasız?

Burak, Kesinlikle "Müslüman Arap Ülkeleri" düzeyinde bir sertlik olduğunu düşünmüyorum. İktidar için "diktatör" yaftasını ise doğru bulmuyorum. Sert, otoriter bir yönetim var, bu bariz bir gerçek fakat bunun diktatörlük boyutunda olmadığı rahatlıkla görülebilir. Bu nedenle karşıt görüşlere karşı olan tutumun diğer Müslüman devletler ile kıyaslanarak Müslüman devlet=Halka karşı acımasız tutum anlayışı pek doğru değil. Türkiye'deki tutumun, toplumumuzun yönetim anlayışındaki sakatlıktan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu, her ne kadar yüzelsel bakıldığında görülmesede, toplumun geneline yayılmış bir karşıt görüşü bastırma anlayışı. Örneğin iktidar taraftarlarının biber gazını, karşıtlarının ise ordu müdahalesini meşru görmesin buna somut bir örnek olsa gerek.

Şaman, Karşıt derken, ordu müdahalesini meşru gören bir kesim mi var? Kim onlar?

Burak, Elbette, sizce de "Ordu göreve!" sloganı, ordu müdahalesini meşru görmek değil midir?

Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

739 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt