Bilmek istediğin her şeye ulaş

Nietzsche "Tanrı Öldü" derken ne demek istiyordu?

Tanrı'yı öldürenin biz olduğunu söylemek istemiştir ve felsefede nihilizme giriş olarak değerlendirilmiştir. Nietzsche Tanrı'nın bizler tarafından uydurulmuş bir yücelik olduğunu ve bu kavramın varoluşa karşıt olduğunu düşünmüştür. Değerleri yeniden değerlendirmek ve yaratmak için bir şans olarak Tanrı'nın öldürülüşünü göz önüne almıştır. Nietzsche Tanrı'nın ölüşüyle üst insan sınıfının ortaya çıkacağına inanmaktadır.Friedrich Nietzsche
  • Paylaş
Başka bir bakış açısına göre yorumlamak gerekirse de Nietzche "Tanrı Öldü" derken artık insanların Tanrı konusunda ağır tartışmalara girmeyeceğini,kimin inanıyor ya da inanmıyor olduğunun pek fazla öneminin kalmayacağını anlatmak istiyordu.
  • Paylaş