Bilmek istediğin her şeye ulaş

Noetik bilim nedir? Neyi inceler?

Noetik bilim,sözcük anlamı olarak,Yunanca'da "algılamak","kavramak","anlamak" anlamına gelen noetikos'tan türetilmiştir.İlkçağ Yunan felsefesinde,duyular ya da deneyle değil,sadece akıl yoluyla kavranılan bilgi türü için kullanılırdı.Bu bilim içsel faaliyetlerin dış dünyayı nasıl ve hangi koşullar altında etkilediğiyle ilgilidir.Noetik bilimin çalışma alanları:
  • Duygular
  • Ruh
  • Sezgi ve sezgisel bilinç
  • Zihin:Bilinç ve Bilinçaltı
  • Zihnin Bedensel İyileşmeye Etkisi
Bilim Ve Teknoloji

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1140 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt