Bilmek istediğin her şeye ulaş

Normal doğumda anne için riskli durumlar nelerdir?

Günümüzde gebelik ve doğumda anne ölümü nadirse de bebeklerin kaybı görülebilir. Annenin ve bebeğin sağlığı için gebeliğin ilk döneminden başlayarak gebelik kontrollerine gidilmesi, kontrollerin düzenli ve yeterli sayıda olması, doğumun iyi koşullarda yapılması ve yeni doğan bebek bakımının yeterli düzeyde olması gereklidir. Bu şekilde tehlikeler azaltılır, ancak yine de tümüyle ortadan kalkmaz. Anne açısından en önemli riskler; kanama, tansiyon yükselmesi ve mikrop bulaşmasına bağlı iltihaplanmadır. Doğum normal ilerlerken, meydana gelebilecek en ufak bir değişiklik bile ölümle sonuçlanmasa da anne için tehlike oluşturabilir. Bebek için ise en önemli tehlikeler; oksijensiz kalma, erken doğum ve mikrop bulaşmasıdır.
Hastanelerdeki doğumhanelerde istenmeyen durumlarla karşılaşmamak ve karşılaşıldığında gerekli girişimleri yapmak için araç ve gereçler ile bunları kullanacak eğitilmiş kişiler bulunduğundan, hastane doğumları daha güvencelidir.
  • Paylaş
Normal doğumda sezaryenle doğumda gebenin durumuna göre riskli durumlar oluşturabilir. Bunu ortadan kaldırmak için doktor takibinde gebelik boyunca belli aralıklarla kontrole gidilmesi gereklidir. Buna göre doğum şekline karar verilir. Gebelik boyunca normal doğumun riskli olduğu anlaşılırsa zaten doğum normal olarak gerçekleştirilmez. Eğer bu değerlendirmeler zamanında yapılamazsa son derece riskli durumlar ortaya çıkabilir.

  • Değerlendirme aşamasında gebenin pelvis çapı ve oranları kadın doğum uzmanları tarafından ölçülür. Çatı darlığı denilen pelvis kısmının dar olması sonucu kadınlar normal doğum yapamaz.
  • Doğum sırasında rahim kasılmalarının yeterli olmaması sonucu rahim ağzı yeterli olarak açılamaz. Bir gebeyi doğuma almadan önce açılma aşamasını beklemek gereklidir. Bu açılma zamanı dolduğu halde ve gerekli müdahale yapıldığı halde gerçekleşmezse hem anne hem de bebek için riskli bir durum oluşur. Bu açılma aşamasını 12-24 saat arası beklenir daha fazla sürede zorlamanın bir anlamı yoktur. Anne sezaryana alınır.
  • Günümüzde artık doğum olayı hastane ortamında uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle eğer normal doğum başlasa bile sonu gelmeze doktorlar eşliğinde gerekli müdahale yapılır. Anne adaylarının ölümleri oldukça azalmıştır.
  • Görülen riskli durumlar en çok aşırı kan kaybı, gelişen enfeksiyonlar, hamilelik döneminde başlayan damarların tıkanmasıyla kalp ve beyinde damar tıkanıklığına bağlı istenmeyen sonuçlar meydana gelebilir.
  • Paylaş