Bilmek istediğin her şeye ulaş

Nüfus Cüzdanı ile ilgili hangi hallerde ceza öderim?

25.04.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesine göre;

(a) bendi “Nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini bu Kanunda belirtilen süreler içinde yerinegetirmeyen kamu görevlilerine, fiil başka bir suç oluştursa bile, nüfusmemurunun teklifi üzerine o yerin ilçe nüfus müdürünün kararı ile 25 YTL idarî para cezası verilir.”,

(b) bendi “Nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü olup, bu yükümlülüğünü bu Kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya bu durumdaki çocukların veli veya vasilerine, yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerince,yurt dışında ise dış temsilcilik veya dış temsilciliklerde görevli memurlarca idari para cezası verilir.” hükmünde olup,

01.01.2012 tarihi itibari ile yukarıdaki madde hükmünün (a) ve (b) bentleri uyarınca bildirim yükümlülüğünü süresi içerisinde yerine getirmeyen kamu
görevlileri için 35.00 TL., nüfus olaylarına yönelik bildirim yükümlülüğünü süresi içerisinde yerine getirmeyen veya nüfus ve aile cüzdanlarını kaybeden vatandaşlarımız için 73 TL. para cezası uygulanmaktadır.

Nüfus cüzdanınız ile ilgili ayrıntılı bilgi için : nvi.gov.tr

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

558 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt