Bilmek istediğin her şeye ulaş

Nükleer bomba ve atom bombası arasında ne gibi farklar vardır?

Nükleer silahlar nükleer bir tepkime ile enerjinin açığa çıkarıldığı yıkıcı silahlardır. Bu tepkimeler iki ayrı şekilde sınıflandırılmaktadır. Biricisi Fizyon tepkimeleri diğeri de Füzyon tepkimeleridir. Nükleer silahlarda fizyon tepkimeleri yada fizyon ve füzyon tepkimelerinin kombinasyonları kullanılmaktdır.Bir füzyon tepkimesinde, iki tip çekirdekçik bir araya gelerek enerji açığa çıkartır.
Atom bombası da Hidrojen bombası da Nükleer bombaların iki ayrı çeşididir.

Atom bombasının temeli fizyon tepkimelerine dayanır. Hidrojen bombası, atom bombasına göre daha karmaşıktır. Hidrojen bombası termonükleer silah olarak da sınıflandırılabilir. Füzyon tepkimelerinde ise ihi hidrojen izotopunun (deuterium ve tritium ) birleşerek Helyum'u oluşturması ile büyük bir enerji ortaya çıkar.

Bombanın merkezinde çok sayıda deuterium ve tritium vardır. Nükleer füzyon bombanın dışına yerleşen bir kaç atom bombası tarafından tetiklenir. Bölünmeye başlarlar ve Uranyumdan gelen x ışınlarını ve nötronları serbest bırakırlar ve bir zincir tepkime başlar.

Bu tepkime gerçekleştiğinde, gerçekleştiği bölgede yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklar oluşturur. Salınan enerji ile açıktaki Uranyum çok daha fazla fizyon tepkimesine girer ve daha çok enerji açığa çıkarır.

İlk Nükleer bomba 6 Ağustos 1945 yılında Hiroşimaya atılmıştır. Üç gün sonra ise Nagasaki'ye atıldı. Çok büyük yıkım ve ölüm yaşandı. (Atom Bombası)

Nükleer Enerji

Atom bombası ise Uranyum ya da plütonyum çekirdeği gibi ağır bir atom çekirdeğinin hemen hemen eşit kütleli iki parçaya bölünmesi ile meydana gelir. Bu çekirdek bölünmesi ile büyük miktarda enerji açığa çıkar.
Aralarındaki farkı irdeleyecek olursak;

  • Atom bombası da bir nükleer bombadır.
  • Diğer Nükleer bombalar (hidrojen bombası) füzyon tepkimesi iken, Atom bombası fizyon tepkimesi ile oluşur.
  • Atom bombası ile Hidrojen bombasına göre daha az enerji açığa çıkar.  • Paylaş