Bilmek istediğin her şeye ulaş

Nükleer santrallerde ne gibi güvenlik tedbirleri alınmıştır?

Nükleer santrallerde güvenlik sistemleri üst düzeydedir ve kademelidir. Nükleer atıkların çevreye bırakılmaması ve reaksiyon sonucu oluşan ısının reaktörden alınması için ayrı ayrı güvenlik üniteleri vardır.

Nükleer yakıt, seramik formunda, yaklaşık 1 cm. Çap ve yüksekliğinde silindirik parçaların art arda dizilmesiyle silindirik biçimdeki kapalı sızdırmaz tüpler içinde bulunur. Bu şekilde binlerce tüp aralarından soğutucu suyun geçmesine olanak verecek şekilde reaktörün kalbini oluşturur. Bu kalp paslanmaz çelikten yapılan bir basınç kabının içinde bulunur. Basınç kabı ve buna bağlı sistemler de reaktör korunak binası adı verilen betondan yapılmış kubbeye benzer yapının içinde bulunurlar. Dolayısıyla, yakıt içinde bulunan radyoaktif maddelerin dışarıya salınmalarını, seramik yakıt, yakıt tüpü, basınç kabı, çelik gömlek ve beton korunak binası, kademeli olarak engellemiş olurlar.
Nükleer Enerji
  • Paylaş