Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ödenmeyen senetlerde zaman aşımı var mıdır?

Senette zaman aşımı süreleri hamilin (senet, çek, bono, poliçe gibi evrakları bulunduran kişinin) ve borçlunun şekline göre değişiklik gösterir.

Senedin zaman aşımı süresi 3 yıldır. Senedi imzalayan kişiye karşı açılacak davaların vade tarihinden itibaren 3 yıl içinde açılmış olması gerekir.

Ayrıca hamilin cirantaya (emre yazılı bir ticari senedi ciro eden kimseye) karşı olan zaman aşımı süresi ise 1 yıldır. Bu süre içinde ciranta eden kişiye karşı dava açabilir. Bunun yanı sıra cirantaların, bir diğer cirantaya veya tanzim edene karşı açacağı davalarda ise zamanaşımı süresi altı aydır.

Vadesi dolan senede karşı icra takibi açılırsa, borçlu olarak gözüken kişi, bu borcunun olmadığını ya da imzasının sahte olduğunu düşünüyorsa 5 iş günü içerisinde itiraz edebilir. İcra dairelerine yaptığı itirazda haklı olduğu kanıtlanamazsa da 10 iş günü içerisinde borcunu ödemek zorunda kalır. Tanınan sürede borcun ana tutarı, faizleri ve alacaklının yasal masrafları ödenmezse borçlunun malları haczedilir.

Borçlu borcunu parça parça ödemek istediğine dair başvuru yaparsa, bu ödeme şeklini alacaklı reddedemez. Ancak bununla ilgili gecikme süresine ait olan faizi, icra masraflarını ve varsa avukat masraflarını borçlu ödemek zorunda kalır.
  • Paylaş