Bilmek istediğin her şeye ulaş

Öğretmenlerin özel ders vermesi ya da dershanelerde derse girmesi devlet memurluğu kanununa aykırılık oluşturur mu ?

Hayir olusturmaz.
  • Paylaş
657 Devlet Memurları Kanunu md. 28; "Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. " demek suretiyle çalışma yasağı getirmiş ve buna bağlı olarak yasağa karşı gelinmesi hallerini müeyyidelere tabii tutmuştur.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

39 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları