Bilmek istediğin her şeye ulaş

Önemli tasavvuf şairleri kimlerdir?

Yüzyıllara göre önemli tasavvuf şairleri;

- 12.yy: Hoca Ahmet Yesevi

-13.yy: Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli

-14.yy: Kaygusuz Abdal

-15.yy: Hacı Bayram-ı Veli, Eşrefoğlu Rumi

-16.yy: Pir Sultan Abdal

-17.yy: Niyaz-ı Mısrî, Sinân-ı Ümmî, Hüdâi

-18.yy: Sezai

-19.yy: Kuddusi, Turâbi

  • Paylaş