Bilmek istediğin her şeye ulaş

Önemli Türk matematikçiler kimlerdir?

 • Uluğ Bey (1393-1449)
  Matematik
  Matematik ve gökbilimci olan Uluğ Bey aynı zamanda Timur devletinin 4. hükümdarıdır.
  Semerkant'ta bir medrese ve bir rasathane yaptırmıştır. Bu eğitim yeri için hiçbir masraftan kaçınmamış ve burayı bir bilim merkezi haline getirmiştir. Astronomi ve matematiği işleyen Zeyç Kürkani adlı eseri önemlidir. bu eser Avrupa'da okutulmuştur.
 • Ali Kuşçu (1474-1525)
  Matematik
  Timur ve Osmanlı zamanında yaşayan Ali Kuşçu küçük yata matematik ve astronomi ile ilgilenmeye başladı. Dönemin büyük hocalarından dersler aldı. Akkoyunlular, Timurlar ve Osmanlılar'ın hükümdarları tarafından nereye gittiyse hürmetle karşılandı. Ayasofya Medresesi'nde müderrislik yapan Ali Kuşçu'nun altı eseri vardır.
 • Kerim Erim (1894-1952)
  Matematik
  İlk doktoralı Türk olan Erim, Türkiye'de çağdaş matematiğin gelişiminde etkin rol aldı.
  Türkiye'de bir matematik doktorası yöneten ilk bilim adamı oldu. Özellikle mekaniğin matematik esaslara dayandırılmasına öncülük etti ve bunun için dünya çapındaki bir kongrenin İstanbul'da gerçekleşmesi için çok çaba gösterdi. Matematik konusunda yedi kitabı vardır.
 • Salih Zeki (1864-1921)
  Matematik
  Türkiye'de bilimin gelişmesine etkisi olan önemli bir isimdir. Matematikçi olmasının yanında Türk bilim tarihçiliğinin kurucusudur. Darül Fünun'da rektörlük ve hocalık, Mekteb-i Sultanî'de hocalık gibi son dönem Osmanlı'nın önemli eğitim kurumlarında önemli görevlere getirildi. Ö
  nde gelen son dönem Osmanlı matematik bilginlerindendi. Dönemin önemli bilginleriyle yaptığı yazılı tartışmaların bir kısmı ders kitabı olarak okutuldu.
 • Cahit Arf (1910-1997)
  Matematik
  Cahit Arf hakkında:
  Cahit Arf'ın matematiğe katkıları nelerdir?
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1424 Görüntülenme4 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları