Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ön inceleme nedir? Nasıl yapılması gerekir?

Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. ( HMK madde 137 ) Mahkeme ön inceleme duruşmasında dava şartlarını, ilk itirazları, uyuşmazlık konularını, hazırlık işlemlerini, tarafların delillerini sunmalarını, delillerin toplanması için gereken işlemleri inceler ve tarafları sulhe teşvik eder. Ön inceleme duruşması ayrı bir duruşmadır. Ön inceleme yapılmadan tahkikat duruşması yapılmaz. Ancak uygulamada usulen doğru olmamasına rağmen ön inceleme ile tahkikat duruşmalarının birleştiğini görmekteyiz.

Hakim ön inceleme duruşmasında dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görürse tarafları dinler ve daha sonra anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder. Uyuşmazlık konusu konuların tespitinden sonra hakim tarafları sulhe teşvik eder, ve bu yönde sonuç alınacağı kanaatine varırsa bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder. Ancak ön inceleme duruşması sonunda sulh faaliyetlerinden sonuç alınmaması durumunda bu uyuşmazlık konusu hususlar tutanakla tespit edilir ve taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür. ( HMK madde 140 )

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

861 Görüntülenme5 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları