Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ormanların yok olmasında teknolojinin etkisi nedir?

Sanayileşme kente göç olgusunu artırmaktadır. Kente göç, kırsal alanda orman kenarında yaşayan insanların azalmasına paralel olarak orman ve orman alanı üzerindeki talep ve baskılarının da azalmasına neden olmaktadır. Nitekim, Karadeniz Bölgesi'nde orman alanları artmaktadır.
Buna karşın kente giden insanların karbon ayak izi de büyümektedir. Ekonomik büyümenin, sanayileşmenin dünya genelinde görüldüğü üzere ormanlar lehine sonuç doğurduğu ülke yok gibidir. Zenginleşen çok az sayıda ülkede ise ormanlar faydalanmadan ziyade doğa koruma fonksiyonu için yetiştirilmektedir. Bu durum bir umut olarak değerlendirilebilir.
En riskli ülkeler yoksul, doğal kaynakları kıt buna karşın sanayileşme için çaba harcayan ülkelerdir, bu ülkelerin ormanları kereste endüstrisi için ucuz hammadde kaynağı olarak yıllardan beri kullanılıp talan edilmektedir.
  • Paylaş
  • Tarla yapmak,
  • Büyük oteller yapmak,
  • Golf sahası yapmak,
  • En fazla üç ay kalacağı yazlık villalar yapmak için,
  • Mangal yapacağım diye,
  • Siyanürle altın ve maden çıkarmak için
insanoğlu ormanları yok eder. Yani o rmanların yok olmasına teknoloji değil insanlar en büyük etkendir.
  • Paylaş
Teknolojinin ilerlemesi sanayi gelişimi ile doğru orantılı olduğundan s anayileşmiş ülkelerde yeryüzü kaynaklarının kontrolsüz harcanması sonucu ozon tabakasının tahribi, asit yağmurları, sera etkisi ormanlara zarar vermektedir. Bunlar da ormanların yok olmasında büyük etkenlerdir.
  • Paylaş
Teknolojinin tek amacı, insan hayatını kolaylaştırmaktır. Oysa ki teknolojiyi kullanırken, insan, gerekli özeni göstermiyor. Çevre tahribatı, dolayısıyla da ormanların kıyımı gerçekleşiyor. Ve bu içerisinde bir kısır döngü başlatıyor: teknolojiyi kullanınca ormanlar azalıyor, ormanlar azalıyor diye küresel ısınma hızı artıyor, bu küresel ısınma hızındaki artış ormanların azalma hızını artıyor... Tam bir kaos.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

1620 Görüntülenme6 Takipçi4 Yanıt