Bilmek istediğin her şeye ulaş

Osmanlı İmparatorluğu neden yıkılmıştır?

Bu konu ile alakalı detaylı bir araştırma yapıp kaleme alan Prof. Dr.Taha Niyazi Karaca'nın "Büyük Oyun" adlı kitabını okumanızı öneririm.
 • Paylaş
Almanlar yenildiği için biz de yenilmiş sayılmışız, ondanJ
Şaka bir yana, temel olarak Osmanlı, endüstri devrimini yapamadığı ve Padişah'ın kulu konumunda olan halkının burjuva transformasyonunu gerçekleştirecek iktisadi platformu tahayyül bile edememesi yüzünden yıkılmıştır.
 • Paylaş
3

Hakan, Beğenme hakkımız bir adetle sınırlı ama imkan olsa bu yoruma defalarca beğen tuşuna basmak lazım. Tebrikler.

Bozkurt Yurdakul, Teşekkür ederim. Utandırıyorsunuz beni.

Ayhan Şimşek, Bence de çok güzel ifade etmişsiniz. Bundan sonrasına yazılacaklar ancak verdiğiniz iki başlığın açıklamaları olabilir.

Bütün imparatorluklar neden yıkılmışsa, ondan.

Osmanlı aslında neden bu kadar uzun ömürlü olmuştur diye açılırsa, Osmanlının medeniyet algısı, bu algının Avrupa medeniyeti ile farkları ortaya konabilir, birçok tespit, analiz yapılabilir, günümüze dair çıkarımlarda bulunabilinir.

Osmanlı İmparatorluğu neden yıkılmıştır sorusunun artık şablon birçok cevabı var, son dönemlerde Avrupa daki reform hareketleri neticesinde ortaya çıkan ticari, sanayi, bilimsel, felsefi, askeri alanlardaki atılım dalgasına katılamamış ve güçsüz kalan yapı, milliyetçilik akımlarına dayanamamış ve akabinde de başlı başına bir hedef haline gelmiş, getirilmiştir.

Ben olaya başka bir açıdan katkı sağlamak istiyorum.

İlk defa Marx tarafından ortaya atılan ve Kondratiyev tarafından geliştirilen Uzun dalgalar teorisi; (alıntıyla devam ediyorum.)

esatbatur.com/makale.aspx?id=528
Bu modeller arasında belki de en meşhur olanı Kondratiev'in uzun vadeli döngü modelidir (ortalama 50 yıl).
Kondratiev Rus asıllı bir araştırmacıydı. 1925 yılında kapitalist ekonomilerdeki iniş ve çıkışları inceleyen bir çalışma yayınlamış ve bu ekonomilerdeki iniş ve çıkışların 50-60 yıllık zaman zarfında gerçekleştiğini keşfetmiştir. Sovyetler kendisinin bu çalışmalarından istifade etmek istemiş ve onu kapitalist ekonomilerdeki düşüş dalgasının proletaryanın devrimiyle sonuçlanacağını ve komünist ekonomik modelin kapitalist sistemin yerini almasıyla ekonomideki iniş ve çıkışların son bulacağını kanıtlamakla görevlendirmiştir. Ama Kondratiev bu döngülerin tarihsel süreç içerisinde önlenemez bir şekilde geliştiğini, bunların insan doğasına bağlı olduğunu ve komünist sistemin bu döngüleri değiştiremeyeceğini söylemiştir. Bu keşfi Sovyetler'in hoşuna gitmemiş ve 1930'da rejim tarafından öldürülmüştür.
Kondratiev bu çalışmayı yaparken 19. yüzyılda Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'de enflasyon, faizler, hammadde fiyatları, dış ticaret, mevduat verilerini incelemiş ve bu ekonomilerin iniş ve çıkışlarının ortalama ömrünün ortalama 54 yıl olduğunu hesaplamıştır. Bu döngülerde %25 hata payı bulunmaktadır.
Kondratiev'in ölümünden sonra yaptığı çalışmalarına Avusturya ekolünün efsanevi isimlerinden Joseph Schumpeter 1939 yazdığı iş döngüleri-Kondratiev Dalgaları isimli kitabında yer vererek Kondratiev'i ölümsüzleştirmiştir.
Kondratiev'in 19. yüzyılda keşfetmiş olduğu üç önemli döngü vardır. Bunlar:
Birinci Dalga: Yükseliş 1780-90'dan 1810-17'ye kadar; Düşüş 1810-17'den 1844-51'e kadar
İkinci Dalga: Yükseliş 1844-51'den 1870-75'e kadar; Düşüş 1870-75'den 1890-96'ya kadar
Üçüncü Dalga: Yükseliş 1890-96'dan 1914-20'ye kadar; Düşüş 1914-20'den .............(çalışma tamamlanamadı)
Kondratiev'den bayrağı devralan ekonomistler üçüncü dalganın 1947-48'de tamamlandığını buldular.
Bunu izleyen dördüncü bir dalga keşfedildi. Bu dalga 1947-48'den 1973-80'e kadar yükseliyordu; düşen dalga ise 1973-80'de başlamıştı.
Bunlara benzeyen çok çeşitli çalışmalar yapıldı. Hatta bazı araştırmacılar ekonomideki dalgaları doğadaki dönüşümlere, mevsimlere, güneşin hareketlerine vs. bağlayarak değişik sonuçlar ortaya çıkardılar. Örneğin dünyanın hareketine bağlı olarak gelişen kuraklıklar, iklimsel soğuma ve ısınmalar, bunların tarıma etkisi. Tarımsal üretimin artmasına bağlı oluşan bolluk dönemleri veya azalmasına bağlı kıtlık dönemleri, bunun dünya nüfus artışına, büyümeye olan etkileri vs. bütün bunları açmak ve birbiri ile ilgisiz görülen gelişmeleri birbirine bağlamak mümkün.
Bugün kullanmakta olduğumuz kredi bazlı parasal sistem için bir dönüm noktası olarak Federal Reserve'in kuruluş tarihini dönüm noktası olarak kabul edebiliriz. Bu tarih 1913 yılıdır.
Pekiyi 1913'e iki tane 50 yıl yani çift Kondratiev döngüsü eklersek ne buluruz? 2013.??


---------------------------------------------------------------------
Aslında modern teori Elliot Dalga Teorisi ve Kondratiyev çevrimlerini kapsıyor ve daha da büyük Super Cycle denilen dalgaları ortaya koyarak, daha büyük açılımlara kavuşuyor.

Alıntı;borsanaliz.com/index.php?option=com_content&view=article...

Elliott Dalga Prensipleri adını Ralph Nelson Elliott'dan almıştır. Dow teorisinden ve doğadaki hareketlerin incelenmesinden ilham alan Elliot, stock market hareketlerinin, tekrar eden dalga formasyonları incelenerek, önceden bilineceğini söyler. Aslında Elliott, sadece stock marketlerin değil, insanların faaliyetlerinin, bu dalga teorisine uygun geliştiğine inanır.
C.J.Collins'in de yardımları ile, Elliott'un fikirleri, 1939 yılında Financial World dergisinde yayınlandıktan sonra, Wall Street'in dikkatini çekmiştir. 1950'li ve 1960'lı yıllarda ( Elliott'dan sonra) onun çalışmaları Hamilton Bolton tarafından geliştirilmiştir. 1960 yılında, Bolton " Elliott Wave Principle- A Critical Appraisal" kitabını yazdı. Bu Elliott'dan sonra konuyla ilgili yapılan ilk kaydadeğer çalışmaydı. 1978 'de Robert Prechter ve A.J.Frost " Elliott Wave Principle" kitabını birlikte yazdılar.

-----------------------------------------------------------------------


Yani insanlık büyük sosyal dalgalarla hareket ediyor, tüm sosyoekonomik datalar ölçülebildiği oranda Elliott Teorisindeki, atılım, düzeltme şeklinde formasyonlarla hareket ediyor. Her dalganın, umut, iyimserlik, çılgınlık, unutsuzluk, çöküş şeklinde karakterize edilebilecek kitle özellikleri var.Sinema endüstrisi bile bu paralelde, tüketim harcamaları, kredi kullanım oranları, herşey ama herşey ilginç bir uyum içinde.

Mevzuyu bağlamak istediğim nokta; insanlığın gelişimi içinde, yönetim modelleri, ekonomi modelleri, toplum algıları, medeniyet yapısı, sürekli bir evrim içinde.

Osmanlı da bu sosyolojik çevrimlerden nasibini aldı ve devrini tamamladı, ulus devlet yapısı da, kapitalist ekonomi modeli de, sınırları çizilmiş vatan kavramı da devrini tamamlayacak ve başka bir şeye evrilecek.

Şayet salt kapitalizm şeklinde ortaya çıkarsa Yeni Dünya Düzeni, aynılaştırılmış halklar, aynı dili konuşacak ya da dil artık bir unsur olma vasfını kaybedecek her şeyi her şeye anlık çeviren cihazlar gelişecek, klasik devlet yapıları ortadan kalkacak, mega kartellerin perde gerisinde, ön planda bürokratik teknotrat elitlerinin idare ettiği globalizmin son halkasına uyumlu Tek Dünya Devleti hüküm sürecek.

Bu durumda, belki 100 yıl sonra geriye baktığımızda, bu bölgesel, çoğunlukla etnik devlet ve toplum yapısı şeklindeki yaşamı oldukça ilkel bulacağız.
 • Paylaş
Osmanlının ve diğer imparatorlukların çöküşünün nedeni... Avrupa'nın yükselişi... ABD'nin avrupadaki imparatorluklardan göç edenlerce kuruluşu... Dolarizasyon savaşları ve neticesinde... FED sistemi ile 1648 diplomasi kurnazlığının batılılarca osmanlıya kabul ettirilmesi... FED'in nihayetinde günümüz küresel sistemi... 1. Ve 2. Dünya savaşları ile tüm dünyaya hakim kılması meselesidir... Dolarizasyon ekseninden çıkan yada çıkmak isteyen devletlerin yok edildiği gerçeğini görmek gerekir... Bizde Osmanlı sevicilerinin duygusal yaklaşımlarına itibar edilmemelidir... FED'in kuruluşu ile Avrupa'daki imparatorluklar tasfiye edilmiştir... FED pirincin taşını ayıklarken osmanlıya neden göz yumacaktı ki... ?? ... Osmanlı kapitalist toplum değildi... 1838 Osmanlı-İngiliz ticaret anlaşmasının dayatılması osmanın ipinin çekildiği tarihdir... Çağın aydınlık yüzüne ayak uyduramayan devletler... Tarih sahnesinden ya çekilirler... yada... başka milletlerin kölesi olarak gözlerini açarlar... Günümüzde çağın en bildik gerçeği... Bilim ve teknolojidir... Bu gerçeğin dışında kalan devlet ve milletlere verilen rol... .batının teknolojik artıklarını tüketmek... Tüketime bağımlı toplum olarak bilim-teknolojide çağ atlamış devletlerin sadık bağımlıları olarak yaşamaktır... nasıl mı... ?? *... Günümüz Türkiye'sinde olduğu gibi yeraltı-yerüstü kaynakları... batının teknolojik oyuncakları ile takas ederek... teknoloji... ve... bilim... trenine binmek artık imkansızlaşmıştır... Teknolojiyi ele geçiren devletlerden teknoloji transfer etmek mümkün görünmemektedir... batı bu günlere çok büyük bedeller ödeyerek gelmiştir... Din savaşları... ile çağdaş ileri devirlerin kapısını ardına kadar açmıştır... .
 • Paylaş
 • Din ve yobazlik. Bunlar toplumlari cehalete surukler. Cahil insan da cahil cesareti olur. Yikildigi halde kendini hala cihan imparatoru zanneder mesela.
 • Kesifler sonucu ( ki aslinda buna Osmanli'nin kendi neden olmustur ) ipek yolunun artik bir oneminin kalmamasi.
 • Fransiz ihtilali ile milliyetciligin cikmasi ( asil amaci bu degildir aslinda ihtilalin ) imparatorluklarin birerbirer yikilmasi.
 • Avrupa'da olan reform ve ronesansin Osmanli'da hic bir zaman gerceklesmemesi.
 • Paylaş

dewletler insana benzer insanoğlu unutkandır refaha erince kazandıklarını nasıl zorlukla kazandığını ne bedel ödediğini unutur son osmanlı devleti hükümdarları devletin nasıl kurulduğunu kudretinin kaynağını unuttu özden uzaklastı sona yaklastı..

 • Paylaş

her sistem bir gün gelip kendi ömrünü mutlaka tamamlar, yoksa sistem olmaktan çıkar.

 • Paylaş
İrasyonel yönetim (balık baştan kokar)
 • Paylaş
Yıkılacak kadar büyüdüğü için.
 • Paylaş
1

Ramazan Bilgin, Büyük Britanya imparatorluğu doğal sınırlarına ulaşmamışmıydı. Ya da ispanya imparatorluğu. Bence bu sadece bir bahane. Kime göre doğal sınır. Eğer sizin sisteminizde sorunlar varsa uç beyleri kontrol edemezsiniz sözünüz geçmez bence konu bu. Yani birlik ve düzenin kaybolması sorundu.

Osmanlı'nın bir tek yıkılma nedeni vardır. Petrolün değerini idrak edememiş bu nedenle Britanya'nın oynadığı oyunları görememiş ve bunlara göre argüman geliştirememiş olmasıdır.
 • Paylaş
Isim kökü aynı olsa da imparatorluk vasfını çağın gereği emperyal zihniyete çeviremedigi, bir soyun hükümranlığından vazgeçemediği icin, yıkıldı.
 • Paylaş
adalet sistemi son zamanlarda bozuldugu icin
 • Paylaş
Kredi alıp saraylar inşa ettiğinden.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

2191 Görüntülenme19 Takipçi14 Yanıt