Bilmek istediğin her şeye ulaş

Pandora kimdir?

Yunan Mitolojisi
Yunan mitolojisine göre yeryüzünde yaşamış olan ilk kadındır. Aynı zamanda yeryüzüne bütün kötülüklerin yayılmasına onun yol açtığına inanılıyordu. Pandora'nın yeryüzüne çıkışı mitolojide şöyle anlatılır: "Zeus, Prometheos’un ateşi tanrılardan çalarak insanlara hediye etmesine çok kızmıştı ve insanlardan öç almak istiyordu. Bir gün ateş tanrısı Hephaistas’a bir emir vererek toprak ve sudan canlı bir varlık yaratmasını istedi. Bu canlı varlık hem bütün erkeklerin arzu edeceği hem de onlara çok büyük kötülükleri dokunacak bir varlık olacaktı. Bu emir üzerine Hephaistas yeryüzünde “kadın” adı verilen canlı varlığı yarattı. Bu varlığa Athena bilgi kazandırdı, Aphrodites güzellik verdi, Hermes kurnazlığı hediye etti. Zarafet tanrıçaları da onu giydirdiler ve süslediler. Zeus bu yeni varlığa “bütün hediyeler” anlamına “Pandora” adını verdi. Pandora, güzelliğiyle cazibesiyle Prometheos’un kardeşi Epimetheos’a sunuldu. Epimetheos da ağabeyinin bütün uyarmalarına rağmen bu isteğine kapıldı. Pandora’yı evine götürdü. Pandora, Epimetheos’un evine giderken yanında bir de kutu bulunuyordu ki bu tarihte sık sık “Pandora’nın Kutusu” deyimi olarak geçen kutuydu. Tanrılar kutuyu açmamasını Pandora’ya sıkı sıkıya tembih etmişlerdi ama Pandora, kutunun içinde ne olduğunu çok merak ediyordu. Bu merakını bir türlü yenemedi ve bir gün kutunun kapağını açıverdi. Kapak açılır açılmaz kutunun içinden birer yılan şekline girmiş olan bütün kötülükler, günahlar, dertler, hastalıklar teker teker yeryüzüne yayıldı. Yalnız, kutunun içinden en son bir kuş çıktı. Bu “Umut” kuşu idi. Böylece, Pandora’nın -yani kadınların- merakı ve meraklarına yenik düşmeleri yüzünden insanların başına türlü belalar musallat olurken öte yandan umut da onları avutmaya çalışacaktı."
  • Paylaş