Bilmek istediğin her şeye ulaş

Pazar araştırması nedir? Hangi yöntemlerle yapılır?

Pazar konusunda herhangi bir problemin belirlenmesi ve belirlenen bu problemin çözülmesi amacına yönelik ve bilimsel yönteme uygun geçerli ve güvenilir bilgilerin toplanması,analiz edilmesi,yorumlanması ve gerekli önerilerde bulunulmasıdır.Pazar araştırması anketlerden, testlerden ve istatistiksel çalışmalardan oluşur.
  • Paylaş

Pazar araştırmaları tüketiciden bilgi akışını sağlayıp pazarlama performansını, sorunlarını ve fırsatlarını belirlemede kullanılır. Pazarlama araştırması gerekli bilgileri belirler, araştırmanın nasıl yapılacağına dair planlamayı yapar ve programı düzenler, yöntemi seçer, metodu düzenler, verilerin toplanacağı ve eritileceği potaları belirginleştirir, süreçleri yönetir, uygular sonuçta elde edilen doneleri analiz eder, çıkan sonuçları yorumlar.

  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

647 Görüntülenme6 Takipçi2 Yanıt