Bilmek istediğin her şeye ulaş

Pazar bölümleme ve stratejileri, hedef pazar belirleme nasıl yapılır?

Pazar Bölümlemesi yapmak için
  • Öncelikle bölümlemek için kullanılacak kriterler belirlenmelidir.
  • Daha sonra bölümlerin profili ve planı çıkartılmalıdır.
Hedef Pazar Seçimi yapmak için
  • Pazar bölümlerini çekici kılacak detaylar belirlenmelidir.
  • Son olarakta hedef pazar saptanmalıdır.
  • Paylaş