Bilmek istediğin her şeye ulaş

PCR testi nedir? Biz yaptırabilir miyiz ? Nasıl çalışır?

PCR bir test ismi değil, yöntem ismidir. Polimeraz zincir reaksiyonu, moleküler biyolojide uygulanan bir teknik olup, basitçe tüpte nükleik asitlerin uygun koşullarda çoğaltılması olarak tanımlanabilir.
PCR, bir çeşit "in vitro klonlama"dır. PCR, reaksiyonu DNA’nın iki zincirinin yüksek isi ile birbirinden ayrılmasını (denatürasyon) ; daha sonra sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanmasını (hibridizasyonu) ; sonra zincirin uzamasını (polimerizasyonu) (çift iplikçikli DNA’ların sentezi) ve bu sikluslarin belirli sayıda tekrarlanmasına dayanır. Bu üç adım (denatürasyon / primer bağlanması / DNA sentezi) bir PCR siklusunu oluşturur.
Kalıtsal hastalıklarda taşıyıcının ve hastanın tanısında(Örneğin Hepatit B hastası olan bir insan HBV DNA testi baktırabilir yada HIV hastası HIV RNA PCR testi baktarabilir), prenatal tanıda, klinik örneklerde patojen organizmaların saptanmasında, adli tıpta, onkogenesisin araştırılmasında, probe'larin oluşturulmasında / klonlamada / gen ekspresyon araştırmalarında, DNA dizi analizinde, büyük miktarda DNA örneklerinin oluşturulmasında, bilinmeyen dizilerin belirlenmesinde, geçmiş DNA'nin incelenmesi ve evrimin aydınlanmasında kullanılabilir.
  • Paylaş