Bilmek istediğin her şeye ulaş

Piaget, Bilişsel Gelişim Kuramı'nı yalnızca kendi çocuklarını gözlemleyerek nasıl ortaya çıkarmıştır?

Üç tane çocuğu vardı ve onları gözlemleyerek bu kuramı ortaya koydu. Çok küçük bir grupla daha araştırmalar yapmış fakat bu gruptaki çocukların hepsi iyi eğitimli, yüksek gelirli ailelerin çocuklarıymış. Bu kadar önemli bir kuram nasıl bu kadar az kişiyi gözlemleyerek bulunmuştur?Düzenle
.. Piaget, kendi çocukları doğduğu andan itibaren bütün hareketlerini yani bilişsel ve psiko_motor gelişimlerini en ince detayına kadar takip etmiş ve bu deneyimlerini bilimsel evrelere ayırmış ortaya çıkmasını sağlamıştır.
  • Paylaş
Genellemeler! Ayrıntılardan sa, geneli kapsayan bir araştırmadır. Günümüz de bir çok anket yada araştırma, 100 kişi baz alınarak yapılır ama bu milyonlarca insanı yansıtan bir şey olarak algılanır. Bazen tutar, bazen tutmaz.
  • Paylaş
2

Ece Naz Sonat, Bu iyi tutmuş yahu :)

Eskiz, :)O zaman mis.

Bilimsel araştırmalar amaçlarına göre birkaç farklı gruba ayrılır. Bunlardan bir tanesi "Exploratory Study" dir. Türkçeye ben az önce "Keşif Araştırması" olarak çevirdim daha bilgili arkadaşlar gelip düzeltebilir.

Keşif araştırmaları, eğer o alanda pek çalışma yapılmamışsa giriş ya da adı üstünde keşif amacıyla yapılır. Hal böyleyken quantitative (nicel, sayısal, istatistiki) veri toplama yöntemleri kullanılamaz. Onun yerine qualitative (nitel) veri toplama yöntemleri kullanılır. Bu yöntemlerin en yaygınları; bireysel görüşme (individual interview), odak grubu (focus group), eylem araştırması (action research) ve -nihayet- gözlem (observation) dir.

Yukarıda temellendirmek istediğim üzere, Piaget'in gerçekleştirmiş olduğu gözlem, bizim ilk aklımıza gelen şekliyle yani bilimsellikten uzak, yüzeysel bir araştırma değildir. Burada düşünülmesi gereken, önceki çalışmalardan yararlanılmış, eğitimli ve bilinçli bir gözlemdir. Yani bilimseldir, endişe etmeyelim :)

Üstelik Piaget'nin bu 60-70 yıllık teorisinin hala kitaplardaki yerini koruyor olması kendisinden sonra yapılan çalışmalarla büyük ölçüde çelişmediğini gösterir. Özetle, Piaget'nin ne kadar önemli bir bilim adamı olduğunun farkında olalım, kendisine saygı duyalım :)
  • Paylaş
3

Ece Naz Sonat, Saygım sonsuz, çoğunluğa da uyuyor zaten kuram. Ama merak ettiğim nasıl bu kadar mantıklı bir kuramı bu kadar az kişiyi gözlemleyerek ortaya koymuş? Araştırmalar üç çocuk üzerine yoğunlaşmış. Diğer küçük grup da sonrasında gözlemlenmiş. Aslında merakım şu yönde, çok küçük gruplar üzerine yapılmış araştırmalar sonucu ortaya çıkan teorilerin, genele bu kadar uyması ne derece mümkündür? Tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Acaba başka örnekleri var mıdır?

Birkan Aydin, Simyacı kitabında "Bir şeyi bilen, her şeyi bilir" der.

Bazarov, Genellemelerin başarılı olması için doğru örneklem seçilimi çok önemlidir. Ne kadar çok kişiyi temsil edebilecek şekilde örneklem seçerseniz o kadar başarılı olursunuz. Burada kendi 3 çocuğu elbette yeterli örneklem olamaz. Bu adamın teorisi genel fikir itibariyle doğrudur ama ayrıntılarda ne kadar başarılıdır ben de merak ediyorum. Örneğin yaş aralıkları muhtemelen her ülkeye, her ırka uymuyordur, genetik faktörlerden etkileniyor olabilir. Ya da belirli bir döneme ithaf ettiği özelliğin bir önceki ya da sonraki dönemde gözlemlendiği oluyordur. Ya da birileri çıkıp 4 değil ben 5e ayırdım diyebilir. Ama bunlar temel fikirlerini çürütmeye yetmiyor işte. Bir de yukarıda da vurgulamak istediğim gibi, bu adamın ki "dur şu çocukları biraz izleyim" den daha kompleks bir gözlemdir. Önceki çalışmalardan mutlaka faydalanmıştır hatta belki de daha gözlemlerine başlamadan kafasında bir model vardı onun çerçevesinde yaptı gözlemlerini.

kendi çocuklarını uzun süre gözlemleyerek kendi çocuklarından yaptığı çıkarımları 80 yaşına kadar diğer çocuklar üzerinde de deney yaparak bunları bir kaç döneme ayırararak özellikle dil ve konuşma bozuklukları üzerine çalışmalar yapmıştır. 5 dönem içerisinde davranışçı kuram, sosyal öğrenme kuramı, bilişsel kuram, bilişsel etkileşim kuramı ve psikolinguistik( biyolojik) kuram olarak dilin psikomotor becerisinin fiziksel olgunluğa erişme süreçlerini belli yaş aralığındaki (0-24 ay) diğer çocuklarla da irdelemiştir.
  • Paylaş