Bilmek istediğin her şeye ulaş

Piramitlerin inşaası hakkındaki varsayımlar nelerdir?

Piramitlerin inşası hakkında çok fazla varsayım vardır.Bu gizem hala tam olarak çözülebilmiş değil.Varsayımlara göre inşası 20 yıl sürmüştür.Önce bir kent yapılmış,taş blokları taşınmış ve yığılmıştır.Yüzeyin düzleştirilmesi için uzun zaman çalışıldığı söyleniyor.Taş blokların nasıl yerleştirildiği bilinmiyor. Bir kurama göre yapılan spiral bir rampaya çıkarılan taş bloklar üst üste konuluyordu. Rampa çamur kaplanıyor, sulanıyor ve taş bloklar itilerek kaydırılabiliyordu. Herodot'un yazdığına göre bu rampanın inşaası da 10 yıl sürmüş. Bir diğer kurama göre, taş bloklar dev manivelalarla kaldırılıyordu. Başka bir inanışa göre ise önce temeller kazılmış (100,000 işçi tarafından elle), sonra kesilen, tanesi iki tonluk iki milyon taş taşınmış (100,000 işçi tarafından elle) ve son olarak üstüste dizilmiş. Yüzeyin pürüzsüz olması için bir dış kaplama yapılmış ama sanıyoruz güneş, klor, egzoz ve kum fırtınaları dış kaplamaları pek bir yıpratıyor. Aslında Piramitlerin merdivenli değil, düz bir yüzey şeklinde inşaa edildiği düşünülmektedir.

               Piramitler

  • Paylaş

Benim bildiğim ve aslında en akla yakın bulduğum varsayım da şöyle. Önce bir sıra taş diziliyor ve bu sıranın içi ve dışı taşların üst seviyesine kadar kumla dolduruluyor. Kum zaten bol o civarlarda :) Sıranın çevresinde kumla düşük eğimli rampalar oluşturuluyor. İkinci sıra taş da bu rampalar sayesinde kolayca yükseltilip yerine koyulduktan sonra tekrardan tümü kumla dolduruluyor ve çevresine de yine düşük meyilli bu sefer daha uzun kum rampalar yapılıyor. Üçüncü sıra taşlar yerleştiriliyor. Bu yöntemle piramidin tümü tamamlandıktan sonra yapının içi boşaltılıyor ve rampaları oluşturan kumlar da taşınıyor. Böylece piramit anahtar teslim tamamlanmış oluyor.

  • Paylaş