Bilmek istediğin her şeye ulaş

Pointer (işaretçi) nedir?

Bilgisayarın ana belleği (RAM) sıralı kaydetme bölgelerinden(gözlerinden) oluşmuştur. Her göze bir adres atanmıştır. Bu adreslerin değerleri 0 ila RAM boyutuna bağlı olarak MAX arasında değerler alabilir.
Programlama dillerinde bir değişken tanımlandığında, o değişkene tipine bağlı olarak RAM üserinde bir bölge ayrılır. Örneğin rate adlı bir değişken tanımladığımızı varsayalım. Bu değişken bellekte Şekil 10.1 deki bir yere yazılır.
Programlama
Şekil 10.1 : rate adlı değişkenin bellekteki adresi

Pointer(işaretçi), bellek alanındaki bir gözün adresinin saklandığı değişkendir. Pointerlara, veriler (yani değişkenlerin içeriği) değil de, o verilerin bellekte saklı olduğu bellek gözlerinin başlangıç adresleri atanır. Bir pointer, diğer değişkenler gibi, sayısal bir değişkendir. Bu sebeple kullanılmadan önde program içinde bildirilmelidir. Pointer değişkenler şöyle tanımlanır:

tipadi *ptradi;

Burada tipadı herhangi bir C tip adı olabilir. Değişkenin önüne konan * karakteri indirection operatörü olarak adlandırılır ve tipadı ile bildirilen ptradı değişkenini işaret eder. Örneğin:


char *kr1; /* karakter için */
int *x; /* tamsayi için */
float *deger,sonuc; /* deger pointer tipinde sonuc siradan bir reel değişkenler */

Yukarıda bildirilen pointer değişkenlerden; kr bir karakterin, x bir tamsayının ve deger bir gerçel sayının bellekte saklı olduğu yerlerin adreslerini tutar. Fakat sonuc adlı float değişken sıradan bir gerçel sayıdır. Bir pointera, bir değişkenin adresini atamak için & adres-operatörü kullanılır. Bu operatör bir değişkenin önüne konursa, o değişkenin içeriği ile değil de adresi ile ilgileniliyor anlamına gelir. Örneğin karakter tipindeki rate adlı bir değişken ve p_rate ise pointer tipinde, rate değişkenini işaret eden bir değişken olsun. Bu durum Şekil 10.2 de gösterilmektedir:
Programlama
Şekil 10.2 : rate adlı sıradan bir değişken ve onu işaret eden p_rate adlı pionter değişkeninin bellekteki dizilimi

Derleyicide şöyle ifade edilir:

char rate;
char *p_rate;
...
p_rate = &rate;
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

532 Görüntülenme6 Takipçi1 Yanıt