Bilmek istediğin her şeye ulaş

Polis olmak için öngörülen şartlar yeterli midir?

Öncelikli olarak sosyal, sağlık ve öğrenim alanlarında şartlar gerekmektedir. Bunun yanında bilgi ölçen bir test sınavı ve fiziksel yeterliliği ölçen bir mülakat vardır. Koşullar:

Sosyal Durum İle İlgili Koşullar
 1. T.C. vatandaşı olmak
 2. Evli veya nikahsız yaşamakta olmamak
 3. Herhangi bir suçtan sabıkası olmamak
 4. Herhangi bir okuldan ahlak ve disiplin sebebi ile çıkarılmış olmamak
 5. Hakkında herhangi bir suçtan kanuni kovuşturma bulunmamak
 6. Kendisi ve ailesi hakkında yaptırılan kovuşturmada Emniyet Teşkilatına girmeye engel hali bulunmamak
 7. Akademinin eğitime başladığı tarih itibari ile askerlikle ilişiği bulunmamak.

Öğrenim, Yaş ve Boy İle İlgili Koşullar
 1. ÖSYS'de sayısal, sözel veya eşit ağırlık puanı olarak belirlenen puan kadar veya daha yukarı puan almak
 2. Sınavların yapılacağı yılın 01 Ekim tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak
 3. Erkeklerde en az 1.67cm., bayanlarda ise en az 1.65 cm. boyunda olmak
 4. 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren şehit çocukları ile görevi sebebiyle sakatlanan veya sürekli bir hastalığı yakalanan görev malulü Emniyet Teşkilatı mensuplarının çocuklarında 2. maddede belirtilen yaş haddi iki üst yaş (24 yaş) esas alınarak belirlenir. Ayrıca 3. maddede belirtilen boy ve kilo şartı aranmaz.

Sağlık İle İlgili Koşullar
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince;
 1. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak
 2. Türkçe'yi kusursuz konuşmak (dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak)
 3. Duymasında en ufak bir kusur bulunmamak
 4. Gözlerinde ihtilafsız 2 diyoptriye kadar miyop, 1 diyoptriye kadar hipermetrop bulunanlardan düzeltmeden sonra bir gözün görmemesi 7/10, diğer gözün görmemesi 9/10' ve her iki gözün görme derecesi ayrı ayrı düzeltmeden sonra 8/10'dan aşağı bulunmamak
 5. Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak
 6. Tüberkülozlu, varisli, düztaban olmamak
 7. Sevk edileceği Devlet Hastanesinde "Polis Akademisi Öğrencisi Olur" kaydını içeren sağlık kurulu raporu almak.
İşte bunlar gerekli görülen koşullardır. Ancak polislik sınavları, geçmiş senenin kopyası halinde ve geçmesi çok kolay olan sınavlardır. Zaten kendileri için öngörülen üniversite sınavındaki puan da çok alt bir sınırdadır. Son yaşanan olaylar göz önüne alındığında, polis olmanın zorlaşması gerektiğini anlamak güç olmasa gerek. Zira ülkenin, kaba kuvvetten çok, ne yaptığını bilen bir polis teşkilatına sahip olması hem vatandaşların güvenliği hem de devletin devamlılığı adına isabetli olacaktır.

 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

447 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları