Bilmek istediğin her şeye ulaş

Polisin yetkileri nelerdir?

Neyi yapıp neyi yapamazlar?Düzenle
Kısaca açıklarsak:
 1. Parmak İzi ve Fotoğraf Alma Yetkisi
 2. Bazı İşyerlerini Açma Yetkisi
 3. İzinle Açılan Yerleri Kapatma Yetkisi
 4. Zapt Yetkisi
 5. Arama Yetkisi
 6. Yakalama Yetkisi
 7. Davet Yetkisi
 8. Men Yetkisi
 9. Meskene Girme Yetkisi
 10. Zor Kullanma Yetkisi
 11. Silah Kullanma Yetkisi
 12. Göz altına Alma Yetkisi
Bazı konularda sık sorulan sorular var ve biz bunun cevaplarına bakalım:

TUTUKLAMA
Sizi kim ve nasıl tutuklayabilir?
Bir polis memurunun sizi tutuklama nedenlerine örnekler:
 • Bir suç işliyorsanız.
 • Suç işlemişseniz ya da polis görevlisinin suç işlemiş olduğunuza dair makul nedenlerle şüpheleri varsa.
 • Kefalet koşullarınızı ihlal etmişseniz.
 • Tutuklanmanız için bir emir (yazılı yetki) çıkartılmışsa.
 • Polis memuru size bir Şiddet Yaklaşmama Kararı (AVO) vermek için ya da size karşı yapılmış bir AVO başvurusunu iletmek için elinde emir varsa.
 • Size karşı geçici (acil) bir AVO uygulamak isterse.
Nasıl tutuklayabilirler?
 • Sizi tutuklayan kişi size:
 • Tutuklanıyor olduğunuzu söylemeli.
 • Neden tutuklandığınızı söylemeli.
 • Polis memuru size adını ve görev yerini de söylemeli.
 • Sizi tutuklayan kişi size bu bilgileri vermiyorsa, onunla TARTIŞMAYIN. Daha sonra şikayet edebilirsiniz.
Sizi tutuklamak için zor kullanabilirler mi?Bir polis memuru sizi tutuklamak için gerektiği kadar zor kullanabilir. Makul olmayan zor kullanma saldırıdır. Tutuklamadan sonra, eğer kaçmaya çalışırsanız ya da polis memuru kaçabileceğinizi düşünürse size kelepçe takabilir.

Tutuklamaya direnirseniz ne olur?
Bir suç işlemediğinizi ya da tutuklanmamanız gerektiğini düşünseniz bile tutuklanmaya razı olmanız daha doğru olur. Bir suçla suçlanmışsanız mahkemede durumunuzu açıklama şansınız olacaktır. Masum olsanız bile, polis makul nedenlerle suç işlediğinizden şüpheleniyorsa sizi tutuklayabilir. Tutuklanmaya direnmek suçtur. Şiddete başvurursanız polise saldırmaktan suçlanabilirsiniz.

KİŞİLERİN VE MÜLKLERİN ARANMASI
Tutuklanmamışsam aranabilir miyim?
Polisin, aşağıdakileri taşıdığınız konusunda makul nedenlere dayanan şüpheleri varsa sizi (aracınızı, teknenizi ve diğer araçlarınızı ve eşyalarınızı)
arayabilir:
 • Çalıntı veya yasa dışı olarak edinilmiş şeyler, örneğin uyuşturucu satışından edinilmiş şeyler.
 • Yasak uyuşturucular.
 • Ciddi bir suçta, örneğin bir arabaya ya da eve girmek için kullanılmış ya da kullanılabilecek araçlar.
 • Bıçaklar, silahlar ya da tehlikeli aletler.
 • Lazer imleç.
Polis ayrıca makul nedenlerle aşağıdakilerden şüpheleniyorsa yine sizi ve aracınızı arayabilir:
 • Ciddi bir suçla ilgili olarak kullanılmış olması
 • Çalınmış eşya veya yasadışı edinilmiş şeylerin bulunması
 • Yasak uyuşturucuların bulunması
 • Bir suçun işlenmesinde kullanılabilecek şeylerin bulunması
 • Halka açık yerlerde ya da okullarda toplum güvenliğini tehlikeye sokan riskleri arttıran durumlarda
 • Araçta, hakkında tutuklanma emri olan birisinin olduğundan şüphelenilmesi.
Arama neleri kapsar?
Polis sizi elle arayabilir, üst giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkartmanızı isteyebilir, giysilerinizin ve eşyalarının içine bakabilir ve bir elektronik metal tarama aracı kullanabilir. Ayrıca saçlarınızı sallamanızı ve ağzınızı açmanızı
isteyebilir. Polis, sadece makul nedenlerle gerekli olduğunu düşünür, ciddi ve acil bir durum olduğundan şüphelenirse soyarak arama yapabilir. Bunu
yaparken mahremiyetinize mümkün olduğunca özen göstermeleri gerekir.
Aramanın mümkün olduğu kadar, aranan kişiyle aynı cinsiyetten bir polis memuru tarafından yapılması gerekmektedir. Soyarak arama yapıldığında mümkün olduğu kadar, ayrı bir yerde, karşı cinsin gözlerinden uzak, aramayı yapan kişilerin dışındaki kişilerin gözlerinden uzak yapılmalı.

TOPLUMSAL KARIŞIKLIK
Acil yetkiler, büyük ölçekli bir toplumsal karışıklık olduğunda veya yakın bir zamanda toplumsal karışıklık tehdidi olduğunda Polis Komiserliği
tarafından verilebilir. Bu yetkiler arasında şunlar yer almaktadır:
 • Bölgeyi şeritle ayırma
 • Yolları kapama
 • Kimlik sorma
 • Akışı yöneltme
 • Bireyleri ve araçlarını arama
 • Araçlar ve cep telefonları gibi şeyleri alıkoyma ve el koyma
 • Alkolsüz bölgeler ilan etme
 • Alkol satışını ve dağıtımını yasaklama
 • Topluluğu dağıtma.

Yani polis, hedef alanda yanlış hiçbir şey yapmamış olsalar bile ve yanlış bir şey yaptıklarına dair şüpheli bir durum olmasa da kişileri, eşyalarını
ve araçlarını durdurup arayabilir. Bu özel yetkiler, küresel forumlar veya yurt dışından önemli kişilerin ziyaretleri gibi durumlarda hükümet tarafından da verilebilir.

BAŞKA TARAFA YÖNLENDİRME
Polis size "başka yere gitmenizi" söyleyebilir mi?
Polis, halka açık bir yerdeyseniz ve makul nedenlerle aşağıdakilerin olduğuna inanıyorsa sizi başka tarafa yönlendirebilir:
 • Başka bir kişiyi engelliyorsanız.
 • Trafiği engelliyorsanız.
 • Başka bir kişiyi ya da kişileri taciz veya rahatsız ediyorsanız.
 • Başka bir kişiyi ya da kişileri korkutuyorsanız.
 • Başka bir kişiye ya da kişilere herhangi bir yasak uyuşturucuyu yasa dışı olarak sağlıyor, sağlamayı amaçlıyor ya da ikna etmeye çalışıyorsanız.
 • Yasak uyuşturucu edinmeye teşebbüs ediyorsanız.
 • Topluma açık bir yerde (alkol veya uyuşturucudan) sarhoş ya da etkisinde üç ya da daha fazla kişilik bir grubun içerisindeyseniz.
SORGULAMASorgulama için tutuklanabilir miyim?
Hayır. Polis sizden sorgulama için karakola kadar gelmenizi isteyebilir, ama her hangi bir suçtan tutuklanmadıkça gitmeniz gerekmemektedir.
Polisle konuşmadan önce bir avukatla görüşmelisiniz. Sorgulama sırasında bulunması için bir avukat ya da başka bir kişiyi ayarlayabilirsiniz.


Cevap vermem gereken her hangi bir soru var mı?
Evet.
Trafik:
 • Öğrenci belgesiyle araç sürüyor ya da sürücüye refakat ediyorsanız, polise adınızı ve adresinizi vermeniz (sürücü belgenizi göstermeniz) gerekmektedir.
 • Bir trafik kazasına karışmışsanız, kazaya karışan diğer tarafa adınızı ve adresinizi vermelisiniz. Kaza hakkındaki bu bilgileri ve diğer bilgileri polise de vermeniz gerekmektedir.
 • Bir aracınız varsa veya bir aracın sorumluluğu üzerinizdeyse ve sürücüsü bir trafik suçu işlemekle itham ediliyorsa sürücünün adını ve adresini polise vermeniz gerekmektedir.
 • Aracın ciddi bir suçta kullanıldığından şüpheleniliyorsa, aracın sahibi, sürücüsü ve yolcuları (ve birbirlerinin) adlarını ve adreslerini polise vermek durumundadırlar. Tam isim ve adresler bilinmiyorsa, kişinin kimliği hakkında mümkün olduğunca fazla bilgiyi sağlamanız gerekmektedir.
Adınızı ve adresinizi vermeniz gereken diğer durumlar:
 • Trende veya tren yolu alanında bir suç işlediğinizden şüphelenilmişse
 • Topluma açık bir alanda alkol taşıyor ya da tüketiyorsanız ve polis 18 yaşın altında olduğunuzu düşünürse – bu durumda yaşınızı ispatlamanızı isteyebilir (18 yaşın altında iseniz alkolü sizden alabilirler)
 • Polis, işlenmiş ciddi bir suç mahallinde veya yakınında olduğunuzu düşünürse ve bildiklerinizle onlara yardımcı olabilecekseniz.
 • Polis ödenmemiş ceza emri vermeye çalışıyorsa.
 • Polisin acil toplumsal karışıklık yetkileri varsa ve siz de hedef alan içindeyseniz, polis geniş çaplı bir toplumsal karışıklığa karıştığınızdan ya da karışabileceğinizden şüpheleniyorsa.
 • Polis size karşı bir Şiddet Yaklaşmama Kararı çıkartılmış olduğundan şüpheleniyorsa sizden kimliğinizi göstermenizi isteyebilir.

EŞYALARA EL KONULMASI
Polis benden eşyalarımı alabilir mi?
Polis bir arama emrini yerine getirirken bulduğu şeyleri alabilir. Bunların arasında eğer bir suçla bağlantılı olduğuna dair makul şüpheleri varsa, emirde yer almayan şeylerin alınması da olabilir. Halka açık bir alanda iseniz polis şunlara el koyabilir:
 • Bıçaklar (jiletler dahil).
 • Ateşli silahlar.
 • Diğer silahlar veya silah olarak kullanılabilecek şeyler.
 • Uyuşturucular.
 • Çalındığından veya yasa dışı edinildiğinden emin oldukları herhangi bir şey.
 • Bir suçun işleneceğine kanıt olabileceğinden makul olarak şüphelendikleri herhangi bir şey.
 • Bunlardan her hangi bir şeye el konulmuşsa, büyük ihtimalle cezai bir suçtan suçlanabilirsiniz.
 • Bu şeyleri yasal olarak bulundurma nedeniniz olduğunu gösterebilirseniz,
 • geri almak üzere başvurabilirsiniz. Polis geri vermezse, davanız mahkemeye gittiğinizde onlardan istemeniz gerekebilir.
18 yaşın altındaysanız polisin el koyabileceği şeyler:
 • Alkol
 • Sprey boya, bulundurmak için yasal bir nedeniniz olduğuna ikna edemezseniz
Bunlar da suçtur ancak polis size, en azından ilk defasında sadece bir uyarı verebilir.
 • Paylaş
Sokaktaki itle uğursuzla, hırsızla, tacizciyle, tecavüzcüyle uğraşamazlar.

Yol boyu dizilip büyükbaşları korumak, 3 kişi biraraya geldi mi dağılın ulan hainler diye sopa sallamak başlıca görevleridir.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

727 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt