Bilmek istediğin her şeye ulaş

Psikanaliz nedir?

Psikanaliz, temel olarak, ruhsal "hastalıkları" ve o özellikle de o dönemde yaygın olan histeriyi tedavi etmek amacı ileFreud tarafından geliştirilmiş olan bir kuramdır. Çıkış noktası bu olsa da sonraları insan davranışını anlamak için kullanılan ve psikoloji dışında felsefe ve sanata da etki etmiş önemli bir düşünsel kuram halini almıştır. Bugün, Freud'un bazı fikirleri eleştirilse de ve bilimsellikten uzak bulunsa da psikanaliz, psikoterapinin bilinen ilk formu olduğu için psikoloji, psikiyatri ve psikoterapi dünyasını derinden etkilemiştir. Bugün etkin olarak kullanılan pek çok psikoterapi yaklaşımı psikanalize tepki olarak, onun eksik yaptığını düşündüğü noktaları düzeltmek amacı ile ortaya çıkmıştır.
Son yıllarda özellikle de ABD'de etkiliği azalsa da psikanaliz ve ardından gelen psikodinamik ekol halen en önemli, en büyük ve en köklü ekoller arasındadır. Türkiye'de de psikanaliz ile ilgilenen profesyonellerin sayısı azımsanmayacak düzeydedir ve çeşitli mesleki kuruluşlar da bu alanda faaliyet göstermektedir.
Daha detaylı bilgi için psikeistanbul.org/default.asp?pg=trpsknlz
  • Paylaş
Psikanaliz ruhsallığın değişik boyut, süreç ve katmanlarını inceleyen bir bilim dalı; ruhsal soru, sorun, arayış ve bozukluklar konusunda etkili bir tedavi tekniğidir. Sigmund Freud 1890’lardan 1939’daki ölümüne kadar psikanaliz üzerinde kuramsal ve teknik çalışmalarını sürdürmüştür. Bu süre boyunca psikanaliz bilimi sürekli bir evrim ve gelişme kaydetmiştir.
Psikanalist ve onun analizinden geçen kişi haftada en az üç kez olmak üzere seans gerçekleştirirler. Seanslarda analizan divanda uzanır. Psikanalist onun görüş açısının dışında bir yerde oturur. 45 dakika süren seanslarda analizanın tüm zihninden geçenleri, bir sınırlama, sansürleme ve gizleme olmadan “serbest çağrışım” şeklinde anlatması beklenir. Bu çağrışımlar psikanalitik çalışmanın malzemesidirler. Psikanalist ve analizanı bu çağrışımlarda ortaya çıkanlar üzerine beraberce çalışırlar. Bu etkinlik en genel anlamıyla bir yorumlama çalışmasıdır. Bu değişimle insan sınırsız hayallerinin, dünya ile ilişkisindeki kaçak-göçekliğinin, bahanelerinin ve kendini kandırmalarının onu mahkum ettiği mahrumiyetlerden kurtulup, kendi imkânları ve gücü ile gerçekçi doyum ve başarılara ulaşır. Kendisi de kişisel analizden geçmiş ve gerekli eğitimi almış kişiler psikanaliz yapabilir.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

732 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları