Bilmek istediğin her şeye ulaş

Psikoloji'de mortalite ne anlama gelir?

Belirli bir bölgede, belirli bir nüfus ve zaman süresiyle ilişkili olarak ölüm yüzdesini gösteren istatistik terimine mortalite denir. İnsan mortalitesinin ayırt edilebilecek üç temel nedeni vardır: Kazalara bağlı ölümler; toplumsal ve ekonomik durumlarla yakından ilişkili ve insanların yaşadığı çevresel koşullardan kaynaklanan ölümler; insanın varlığı için gerekli olan koşulların eksikliği sonucunda görülen ölümler. Bu üç neden, mortaliteye bağlı olarak insanlar arasındaki ilişkilerin belirli bir biçimde düzenlenmesini sağlar.
  • Paylaş
Genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına ölümlerin düşme oranıdır. Daha ayrıntılı söylersek bu oranda belirli bir sürede bir hastalık nedeniyle veya genel olarak var olan ölüm sayısının, aynı süredeki mevcut ortalamaya bölünüp 1000 ile çarpılması sonucu ulaşılan orandır. Psikolojik olarak mortalite psikososyal alanlarda kullandığımız bir tabir. Demografik ve sosyolojik verilerde daha çok geçer.

PsikolojiÜlkeler göre bir mortalite haritası...
  • Paylaş
Mortalite Ölüm oranıdır, yani ölümlerin toplam nüfusa olan oranı. Genellikle 1000'delik veya yüzdelik ve yıllık olarak ifade edilir. Psikolojide mortalite diye özel bir tanım yoktur. Mortalite istatisksel bir kavramdır ve bütün sosyal bilimlerde aynı anlam ile kullanılır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

941 Görüntülenme6 Takipçi3 Yanıt