Bilmek istediğin her şeye ulaş

Psikolojinin felsefik temelde gelişmesinde katkıda bulunan James Mill ve John Stuart Mill'in görüşlerindeki temel farklılıklar nelerdir?

Burada klasik bir baba oğul çatışması örneği görebiliriz. James Mill içinde bulunduğu zamanın da ağırlıklı görüşünden etkilenerek insanları birer makine olarak görmektedir. O dönemde fizik bilimi yükseliştedir ve her şeyin formüle dökülmeye çalışıldığı bir dönemdir. Evren saate benzetilmektedir ve her şeyin bir düzen içerisinde işlediğine inanılmaktadır. James Mill de bu mantıkla, bilinci anlamak için onu elementlerine ayırmak gerektiğini savunur. Çünkü basit idealar bir araya gelerek kompleks olanları oluşturur ve parçaları anlayıp bir araya getirdiğimizde bütünü de anlayabiliriz.

Oğlu James Stuart Mill ise bu görüşe karşı çıkar. Ona göre bütün parçaların toplamından daha fazlasını ifade etmektedir. Parçaları bir araya getirmek bütünü anlamamız için yeterli değildir. Bu nedenle 'yaratıcı sentez (creative synthesis)' görüşünü ortaya atar. Zihnin pasif değil aktif olduğunu ve otomatik bir şekilde parçaları birleştirmenin ötesinde bunları yaratıcı bir yol ile sentezlediğini öne sürer. Bunu iyi bildiğimiz bir formül üzerinden örneklendirir:

Psikoloji
2 Hidrojen ve 1 Oksijen atomu bir araya gelir. Fakat oluşturdukları bütün (yani su) parçalarından çok farklıdır.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

364 Görüntülenme3 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları