Bilmek istediğin her şeye ulaş

Radikal feminizmin dinamikleri nelerdir?

.. Öncelikle "Radikal Feminizm" ne anlama gelmektedir, bu teoriyi bilmeli!
.. Hegemonik varlığını sürdüren cinsiyetçi ataerkil toplum yapısının herhangi bir dejenerasyona uğramadığı düşünülürse, heterojen toplumsal yapıların tamamen yıkılması gerektiği ideolojisinden hareketle "eril" yapılanmadaki her türlü oluşuma karşı savunma sistemidir diye tanımlanabilir mi?
.. Ek olarak;
.. Dinamikler nelerden oluşur bilmediğimden şahsınızca aydınlatılmak isterim ;)
  • Paylaş
Savundukları sorunları bir toplumda bakî kılan faktörler ve bu sorunalrın çözümüne dair savundukları görüşlerin temel taşlarının radikal feminizm dinamiklerini oluşturduğunu düşünüyorum. Örneğin ataerkillik, toplumsal cinsiyet, özel alanın politik oluşuna dair görüş, kadının kullanım değeri vb kavramlar sayılabilir. Zaten feminist akımlarda aşağı-yukarı benzer kavramlar ele alınmış ancak bunların yorumlanması, ataerkil toplumsal düzene yaklaşım tarzı ve sorunun çözümüne dair fikirlerde farklılıklar ortaya çıkmıştır. Feminist akımlar içerisinde en dişlisinin radikal feminizm olduğu söylenebilir.
  • Paylaş