Bilmek istediğin her şeye ulaş

Radyasyon nedir? Zararları nelerdir?

Radyasyon Nedir?
Elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji yayımı ya da aktarımına radyasyon denir. Bir maddenin atom çekirdeğindeki nötronların sayısı, proton sayısına göre oldukça fazla ise bu tür maddeler kararsız bir yapı göstermekte ve çekirdeğindeki nötronlar alfa, beta, gama gibi çeşitli ışınlar yaymak suretiyle parçalanmaktadırlar. Çevresine bu şekilde ışın saçarak parçalanan maddelere radyoaktif madde denir.

Radyasyonun Zararları
Radyasyonun bir türü olan iyonlaştırıcı radyasyon, hücrenin genetik materyali olan DNA’yı parçalayabilecek kadar enerji taşımakta ve DNA’nın parçalanmasıyla hücreler ölmektedir. Bunun sonucunda doğal olarak dokular zarar görür ve kansere yol açabilir.

Çevreye rastgele atılan radyoaktif maddeler insan, hayvan ve bitki sağlığına olumsuz etkiler yaparak çevreyi ve ekolojik dengeyi bozmaktadır. Ayrıca radyasyon canlıda genetik değişikliklere ya da vücutta kalıcı değişikliklere sebep olabilir. Radyasyonun etkileri cins, yaş ve organa göre değişmekle birlikte çocuklar ve gelişme çağındaki gençlerde genellikle gözü etkileyerek görme bozukluğu, katarakt gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır.

Radyasyonun etkileri zamanla ortaya çıkmaktadır. Geçmişte yapılan nükleer silah denemelerinden dolayı radyoaktif maddelerle yüklenmiş toz bulutları, atmosferin yüksek tabakalarına ve stratosfere yerleşerek, radyoaktif yağışlar halinde yavaş yavaş yeryüzüne inmekte ve çevrenin, özellikle yüzeysel suların kirlenmesine sebep olmaktadır.

Radyasyonun çevreye zararları sınır tanımaksızın yayılmakta ve kilometrelerce uzağa etki etmektedir. En basit örnekle Ukrayna'daki Çernobil kazası sadece Ukrayna'da oluşan bir kaza olarak kalmamış, birçok bölgeyi etkilediği gibi Karadeniz bölgesini de etkilemiştir.

Radyasyon
Çernobil faciası sonrası bölgede radyoaktif etkinliğin haritası.
Radyasyon

Radyasyonİyonize radyasyon tarafından üretilen mutasyon kanser gelişimi.

Radyasyon

Milisievert, radyasyon ölçüm biriminin binde biridir ve insan vücudunda miktarına göre belli etkileri vardır:
50-100 milisievert: Kanın kimyasını bozuyor.
500 milisievert: Saatler içinde bulantıya yol açıyor.
700 milisievert: Kusma
750 milisievert: 2-3 hafta içinde saç dökülmesi
900 milisievert: İshal
1 000 milisievert: Kanama
4 000 milisievert: Tedavi uygulanmazsa 2 ay içinde muhtemel ölüm.
10 000 milisievert: Bağırsaklarda tahribat, iç kanama, 1-2 hafta içinde ölüm.
  • Paylaş