Bilmek istediğin her şeye ulaş

Reşit olmayan arası cinsel ilişkide hangi taraf fail olacaktır?

Soruya verilmiş olan yanıt maalesef tamamıyla yanlıştır. TCK. m. 104 'Reşit Olmayanla Cinsel İlişki' başlıklı bir suç düzenlemiştir. Buna göre: Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Burada 18 yaşının üzerinde olan şahıs fail olacaktır. Eğer cinsel ilişkide bulunanların ikisi de reşit değilse, yaşı büyük olan fail olacaktır. İki küçük de aynı yaştaysa, ikna eden taraf reşit olacaktır. TCK. m. 31'in ise bu soru ve ceza ile hiçbir alakası yoktur.
  • Paylaş
1

Redeye, Diğer cevabı tamamıyla yanlış görmektense, dolaylı bağlantılı olarak kabul ederek sizin de işaret etmiş olduğunuz biçimde yaş ile ilgili hususlarda değerlendirilmek üzere akılda bulundurmak daha yerinde olur sanırım.

TCK'nın 31. maddesinde bu konuya açıklık getirilmiştir:

(1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

(2) (Değişik fıkra: 29/6/2005 – 5377/5 md.) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz.

(3) (Değişik fıkra: 29/6/2005 – 5377/5 md.) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla olamaz.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

637 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt

Konu Başlıkları