Bilmek istediğin her şeye ulaş

Risale-i Nur DERS midir yoksa SOHBET midir? Neden kitabın desatiri yerine nakıs şahısların çenesi daha ziyade dikkat çekmektedir?

hatt-ı harbde siperde oturup müdafaa eden bir nefer, etrafında bulunan boş siperlere gitmeyip, bulunduğu siper içinde diğer bir pencereyi açması elbette bir ihtiyaca binaendirMesnevi-i Nuriye ( 75 )Düzenle