Bilmek istediğin her şeye ulaş

Saat satın alırken karşılaşılan kristal ve mineral camların özellikleri nelerdir?

Saat Camı Çeşitleri ve Özellikleri
Saat Camları saat üretiminde önemli bir alandır. Saat Markaları ürettikleri saatlerin kalitelerine göre farklı özelliklerde camlar kullanmaktadır.

Bunlar Mineral, Kristal, Sert Kristal, Safir, Mika ve son zamanlarda Antirefle yansımasız saat camları, saatlerde kullanılmaktadır.

Cam Nedir?
Cam, çoğunlukla saydam veya yarısaydam halde kullanılan, genellikle sert, kırılgan olan ve sıvıların muhafazasına imkân veren inorganik sıvı malzeme. Antik çağlardan beri gerek inşaat, gerekse süs eşyası olarak camdan yararlanılmaktadır. Günümüzde halen en basit araç gereçlerden iletişime ve uzay teknolojilerine kadar çok yaygın bir kullanım alanı vardır.

Cam ani soğutulmuş alkali ve toprak alkali metal oksitleriyle, diğer bazı metal oksitlerin çözülmesinden oluşan akışkan bir malzeme olup ana maddesi (SiO2) silisyumdur. Cam amorf yapısını koruyarak katılaşır. Üretim sırasında hızlı soğuma nedeniyle kristal yapı yerine amorf yapı oluşur. Bu yapı cama sağlamlık ve saydamlık özelliğini kazandırır.

Mineral Saat Camı
Mineral Cam temperleme işlemi ile sertleştirilmiş, kırılma ve çizilmeye pleksiglastan daha dayanıklı bir cam çeşididir. Safir cama alternatif olarak saat sektöründe kullanılır. Çizilmeye dayanıklıdır, lakin çizilmez değildir. Mineral cam yan açıdan kenar kısımlarına bakıldığında yeşilimsi renktedir.
Kırılgandır, transperensi (şeffaflığı ) yüksektir, yansıması fazladır, kolay buğu tutar, kolay tozlanmaz, temizliğe elverişlidir, birçok kimyasal madde etki etmez, sıcaktan etkilenmez, UV ışınları olduğu gibi geçirgendir, zamanla şeffaflığını yitirmez.

Kristal Saat Camı
Soda kalsik camında kirecin yerini PbO aldığında kurşun camı elde edilmiş olur. Yapısında %80 oranında bazı hallerde daha fazla kurşun oksit bulundurur. Kurşun oksit, camın erime noktasını düşürerek yumuşama noktasını CaO’li camlarınkinin de altına düşürür. Ayrıca cama kolay işlenebilme, ışığı yansıtma ve yayma özelliği kazandırır. Kurşun oksit miktarının %80’i geçtiği cam türü g ve x ışınlarından korunmak amacıyla kullanılır. Oldukça pahalı bir cam olduğu için baryum oksitli camlar kullanılır. Son yıllarda kurşun içermeyen Kristal Camlar üretilmektedir. Kristal Cam parlaklık, saydamlık ve berraklıkta öne çıkar. Bu camlara sert bir metal alet ile tıklandığında hoş ince bir tınısı vardır. Renksiz ve tam saydamdırlar.

Safir Saat Camı
Suni sentetik safirden yapılma saat camıdır. 9 moh’luk bir sertliğe sahip olduğu için son derece sağlam, çiziklere karşı oldukça dayanıklıdır ve ancak bir elmas ile çizilebilir.

Mika, Organik Saat Camı
Mika. Formülü FeO(OH) olan bir demir hidroksittir. Limonit ile birlikte bulunur. İğne biçiminde billurlar ya da tabakalar halinde rastlanır
Mika, çok kolay dilimlenebilen yapraksı bir silikat grubuna verilen isimdir. Misket yapımında da kullanılırlar
Mikalar, çok ince bükülgen pullar ya da yapraklar halinde kolayca bölünebilme özellikleriyle dikkat çeker. Mikanın bütün türleri, monoklinik sistemde billurlaşır. Billursu kayaların çoğunda bulunan mika, granitin üç temel elemanından biridir. Özellikle pegmetit içinde üst üste yığılmış yapraklar halinde bulunur. Mika, ısıya karşı çok dayanıklı bir mineraldir; bu özelliğinden ve saydamlığından ötürü bazı sobalarda kullanılır. Mika aynı zamanda kusursuz bir yalıtkandır. Bu nedenle kondansatörlerin yapımında da kullanılır. Mühendislikte yağlayıcı olarak kullanımı da vardır. Mika genellikle feldspat içerisinde yoğun bir şekilde bulunur.
Saydam, ince tabakalara bölünebilen bir madendir. Kağıt kadar ince olabilen bu tabakalar sert ve çok yüksek ısıya da dayanıklıdır. Bunun için, sobaların küçük, göz pencerelerini kapamakta, yüksek ısıda, ateşe yakın yerde çalışanların taktığı özel gözlüklerde kullanılır. Mikanın belirgin bir özelliği de iletken olmayışıdır. Dolayısıyla bazı elektrik apareylerinin izolasyon (yalıtkanlık) gereken kısımlarında da mikadan yararlanılmaktadır. Böylece güven sağlanmış olur. Ruslar pencere camı yerine geniş ölçüde mika kullanmaktadırlar.
Günümüzde mika sanayinin birçok dallarında önemli bir yer işgal etmeye başlamıştır. Bir çarpma anında parçalanıp, sürücü için tehlikeli bir durum yaratmaması amacı ile otomobil camlarının arasına da mika konmaktadır.
Dünyadaki mika kaynaklarının en zenginleri Hindistan ve ABD'dedır. Rusya'da zengin mika kaynakları vardır.


Yansımasız Antirefle Saat Camı
Yansımaları azaltmak için uygulanır ve bu amaçla cam magnezyum flüorür (mineral camlar magnezyum flüorür, organik camlar quartz) ile kaplanır. Böylece yansımalar en aza indirilerek saat kadranının rahat okunması sağlanır. Cam yokmuş gibi net bir görüntü sağlar.
  • Paylaş