Bilmek istediğin her şeye ulaş

Şamanizm hakkında neler biliyorsunuz?

Şaman (Kam) inancı ile ilgili gerçekten çok değerli bulduğum ve okunmasını tavsiye etmek istediğim bir kitap var:
Yaşar Çoruhlu - Türk Mitolojisinin Ana Hatları

Okursanız Şamanizm ve Türklerin diğer inanç temelli yaşantıları hakkında geniş ve tutarlı (bolca kaynaklı) bilgilere rastlayabilirsiniz. Şaşırtıcı inanış hikâyeleri de cabası! : )

kabalci.com.tr/kabalci-yayinevi/yasar-c... .
Şamanizm
  • Paylaş
İnsanlığın en eski inanışların biri olan, bi kabile dini... Kimi araştırmacılar Türklerin tarihi boyunca bu dine inanmadıkları söylemekte, kimi araştırmacılarda Türklerin islamiyetten önceki inanışlarından biri olduğunu savunmaktadırlar. Şamanizme göre dünya, gök, yeryüzü, yeraltı olmak üzere üç kısıma ayrılmaktadır... Sihir ve büyüye dayanmakla birlikte, Türk toplumundada etkilerine rastlanmaktadır, örneğin türbelere ve ağaçlara bez bağlamak, adamak , kurbanlık koyunu süslemek...
  • Paylaş