Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sanat atölyesi tasarımında yaratıcı hangi uğraş ve sanatlara yer verilebilir?

Tamamiyle serbest çağrışımla, kocaman bir hangar olsa, içinde kim, nerede, ne yapmak istese yapsa olmaz mı?
  • Paylaş
Bu tamamen sizin düşünce dünyanızla sınırlı ya da sınızsız bir konu. Mevlâna'nın dediği gibi: Derya ne kadar büyük olursa olsun, senin ondan alabileceğin kendi kabın kadardır.
  • Paylaş