Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sanayi inkılabı nedir?

Sanayi inkılabı, fabrika sistemine, tek tek üretimden seri üretime geçişi,
insan emeğinin yerini makinaların almasını ifade eder. 18. yüzyılın ikinci
yarısında İngiltere’den başlayarak diğer Avrupa ülkelerinde de yaşanmıştır. Coğrafi keşifler sonunda bulunan yeni kıtalardaki değerli madenlerin
Avrupa’ya taşınması ve ticaret hayatının canlanmasıyla meydana gelen
sermaye birikimi ve Rönesansla birlikte başlayan bilim ve teknlojideki gelişmeler sanayi devriminin oluşmasını sağladı.

Sanayi İnkılabının sonuçları

 • Üretimin seri ve çok olmasıyla, elde edilen malların pazarlanması meselesini ortaya çıkardı. Avrupa devletleri arasında kıyasıya bir rekabet ortamı yarattı.
 • Sanayi toplumları ve tarım toplumları gibi ayırımlar ortaya çıktı.
 • Sanayinin geliştiği şehirlere göç hareketleri hız kazandı.
 • Modern işçi sınıfı doğdu, işçi haklarını koruyan sendika ve partiler
  kurulmaya başlandı.
 • Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi akımlar ortaya çıktı.
 • Ham madde ve pazar ihtiyacının artmasıyla sömürgecilik giderek büyüyen bir olay haline gelmiştir.
 • Halkın taleplerine cevap verebilmek için ülkeler çeşitli politikalar geliştirerek, sanayileşememiş ülkeleri yönetmeye başladılar.
 • Paylaş
Yeni buluşların etkisiyle ortaya çıkan endüstri alanındaki gelişmeler ve bunların sermaye birikimini artırmasına sanayi inkılabı denir. Sanayi devrimiyle yaşam düzeyi yükseldi. Yeni bir tüketim toplumu ortaya çıktı. Kapitalizm gibi kavramlar ortaya çıktı.
 • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

610 Görüntülenme4 Takipçi2 Yanıt