Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sanayi İnkılabı ve sonuçları nelerdir?

1750 yıllarında İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Buharın dokuma fabrikasında kullanılmasıyla başladı.
SONUÇLARI
1) Büyük fabrikaların kurulmasıyla üretim arttı.
2) Ulaşım kolaylaştı. Bu sayede hem ticaret arttıTarih hem de kültürler arasında etkileşmeler oldu.
3) Mallar daha ucuz daha fazla daha çabuk daha kaliteli üretilmeye başlandı; böylece ilkel metotlara dayanan veya elle üretim yapan tezgahlar çöktü.(Özellikle Osmanlı Devletin’de)
4) Yeni pazar arayışları ortaya çıktı.
5) Ham madde ihtiyacı sebebiyle sanayileşen devletler sanayileşememiş ve geri kalmış ülkeleri sömürmeye başladılar.Afrika, Asya ve Güney Amerika’nın büyük bir kısmı sömürüldü. Binlerce insan öldürüldü veya yerlerinden sürüldü.
Osmanlı devleti de ham madde kaynağı haline geldi. Ucuza ham madde alınıp pahalı işlenmiş mallar satıldı; böylece hem yerli mallar rekabet edemez oldu hem de Osmanlı ekonomisinin çöküşü hızlandı
6) Başta İngiltere olmak üzere Almanya İtalya Fransa İspanya Portekiz…gibi devletler bir taraftan sömürücülüğe devam ederlerken diğer yandan da birbirlerinin sömürgelerine göz dikerek büyük bir rekabete giriştiler ve Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasına zemin hazırladılar.
  • Paylaş
Biraz arkeolojiyide karıştırarak kısa bir cevap vermek istiyorum. Sanayi inkılabı M. S. 17. Yydan sonra ortaya çıkmış ve akıl almaz bir şekilde ilerleme sağlayan bir yeniliktir. M. Ö. 10000 yıllarında bile insanoğlu kendi yaşamsal gıdası için toprağı kullanamazken, ilerleyen binli yıllarda bile teknolojik olarak kayda değer bir ilerleme sağlayamamış iken zannımca asıl sorulması gereken ''İnsan tarihi boyunca oldukça yavaş ilerleyen teknoloji nasıl olduda 17. Yüzyıldan sonra akıl almaz bir hızla ilerledi? '' sorusudur.

Öte yandan bu hız ile devam edilirse bilim adamlarının varsayımına göre 2050 yılında artık insanoğlunun tüketecek bir kaynağının olamayacağıdır. Şu kısaca belirteceğim sanayi inkılabının sonucuna geleyim :) Sanayi inkılabının getirdiği en büyük sonucu insanoğlunun hayatını kolaylaştırması oldu. Ama bunuda inkar edemez hiç kimse AYNI ZAMANDA İNSANOĞLUNUN ÖMRÜNÜ AZALTTI.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

299 Görüntülenme3 Takipçi2 Yanıt