Bilmek istediğin her şeye ulaş

Şarap endüstrisi küresel ısınmadan etkilenir mi?

Hala varken, üretiliyorken ve alabiliyorken, özel şaraplardan satınalmalısınız bence.

İçki yasağı değil, küresel ısınma!!!

Şarap endüstrisi sera gazı emisyonlarına pek katkıda bulunmuyorsada gelecek 50 yıl içerisinde değişecek olan bu iklim koşullarına kurban olacak sektörlerden bir tanesi.

Şarap yapılması için özel üretilen üzümler çok hassas şartlarda ve dar bir bantta yetişmektedir. Atmosferdeki sera gazlarının kümülatif etkileri iklim koşullarında değişkliğe neden olmaktadır. Son yüzyılda, ortalama küresel sıcaklık 0,7 santigrat derece yükselmiş ve bu yüzyılın sonuna kadar da 1,1 ,ile 6,4 sabtigrat derece arasında yükselme olması beklenmektedir. Bu yükseliş ve ekstrim hava şartları, tüm dünyada şarap üretilen bölgeleri tehdit altına almaktadır.

İyi bir şarap elde etmek için dört bileşen bir arada olmalıdır. Hava, Toprak, Bölge anatomisi ve Üzüm çeşidi. Bunların hepsine birden TERUAR denir. Bu kavram, şarapçılıkta çok önemlidir. Şu şekilde ifade edilir;

Üzüm karakterini kaybetmeden kendi toprağında işlenir ve şaraba dönüşür. Aynı üzüm cinsi farklı yerde farklı koşullarda işlenirse farkjlı bir şarap türü oluşur.

Şaraplık üzüm son derece nadir yerlerde yetişir. Bu yerler sıcaklığın ortalama 10-20 santigrat derece olduğu, yağmurun ve nemim de dengeli olduğu yerlerdir. Hava sıcaklığının daha yüksek olduğu ve üzüm yetişen yerlerde kuru üzüm imalatı yapılmaktadır.

Fotosentez ile bitkiler güneş ışığını kullanır, CO2 ve Su şekeri meydana getirir. Sıcaklık ve Co2 seviyesi yükseldiğinde üzüm çok daha çabuk olgunlaşacak ve oluşan üzüm daha çok şeker, daha yüksek bir pH ve daha düşük bir asiditeye sahip olacaktır. Yani ortaya çıkan şaraplar içerdiği şeker miktarından dolayı daha fazla alkollü olacaklarından daha hassas üretilmek durumunda kalacaklardır.

Eğer küresel ısınma beklenildiği gibi devam ederse, Ulusal Bilimler Akademisi şaraplık üzüm üretimi yapan bölgelerin %80 oranından azalacağını duyurmuştur.
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

463 Görüntülenme2 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları