Bilmek istediğin her şeye ulaş

Say Yasası nedir?

İktisatçı Jean Baptiste Say tarafından öne sürülen ve iktisatta yerleşmiş olan bir kuraldır. Buna göre her arz kendi talebini yaratır. Yani piyasada üretilen her ürünün satılacağını, ekonomide uzun süreli talep yetersizliğinin ya da arz fazlalığının olmayacağını ifade eder. Bu kural işlediğinde genel ve kronik bir talep yetersizliği ya da arz fazlalığı oluşmaz. Tabii yasanın işlemesi için gerekli koşullar vardır:
  • Malların fiyatları maliyetlere eşit olmalıdır.
  • Maliyetler kişilerin gelirlerine eşit olmalıdır.
  • Gelirin tamamı harcanmalıdır.
Bu koşullar altında üretilen malların maliyetleri, satış fiyatına eşit olduğu için ve bireyler gelirlerinin tamamını harcadığı için Say Yasası işler yani piyasada satılmayan mal kalmaz.
  • Paylaş
1

Serkan Aydın, Atladığınız bir şey var, Faiz... Eğer böyle bir ekonomide devlet parayı kendi basmayıp başkasına bastırıp ondan borçlanarak paraya ulaşıyorsa bu borcun faizi o ekonominin içine eder. Ayrıca üretilen bütün malların satılabilmesi için ilk olarak üretilen malın maliyeti ve işçiliği kadar piyasada para var olması gereklidir. ikincisi ise nüfus... Nufus artışı olmadan aynı malı aynı müşteri neden defalarca satın alsın.? yeni nufus gelecek ki üretilen mal onda hiç olmadığı için satın almak isteecek ve döngü devam edecek....