Bilmek istediğin her şeye ulaş

Saydam, yarı saydam ve opak maddelere örnek verir misiniz?

Malzemelerin ışığı yansıtma, kırma ve absorbe etme özelliklerine bakılarak bir gruplandırma yapılırsa üç ana başlık altında yorumlamak mümkündür: saydam, yarı-saydam, opak malzemeler. Kırılma ve yansıma yani ışık geçirgenliği her malzemeye göre değişmektedir.
Fizik
Işığın iki ortam arasında geçiş yaparken kırılma ile yapmış olduğu açı her malzemede kırılma indisine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Kırılma indisi her malzeme için özgün bir kavramdır yani farklılık gösterir ve kırılması indisi büyük olan malzemeler çok daha iyi yansıtma özelliklerine sahip malzemelerdir ki bu da onları göreceli olarak daha opak malzeme yapmaktadır.
Kısaca özetlemek gerekirse ışığı %100 'e yakın geçirebilen kırılma ve yansımanın (% 'e yakın) olduğu minimum olduğu malzemeler saydam olarak adlandırılmaktadır.
Işık geçirgenliği azalıp ve yansıma özelliği arttıkça malzeme saydam olmaktan uzaklaşır ve yarı saydam olacaktır. Bu malzemeler net görüş kabiliyeti olmayan ancak yine de arkalarında ne olduğunu tahmin edebildiğimiz malzemelerdir. Opak malzemeler ise malzeme arkasını görmeye olanak sağlamaz ve yansıma ile kırılmanın maksimum olduğu malzemelerdir. Örnek ile açıklamak gerekirse boş bir cam bardak saydam iken su dolu bir cam bardak yarı saydam ve kola kahve gibi bir içecek ile dolu olan cam bardak opak olarak tanımlanabilir.
Code
www2.isikun.edu.tr/personel/ahmet.aran/m...
  • Paylaş
Saydam; sert yada yumuşak yüzeyi olabilir. Arka tarafına ışığı geçirebilen maddelerdir.
Cam, su, hava,
Fizik Fizik

Yarı saydam; Işığın bir kısmını arka tarafına geçiriyorsa yarı saydamdır.
Buzlu cam, yağlı kağıt,

Fizik

Opak; saydam olmayan demek yani ışığı hiç geçirmeyen maddeler.

kitap, bakır, duvar, tahta

Fizik
  • Paylaş
Saydam maddeler:
Işığı %100'e yakın geçiren maddelere SAYDAM MADDE denir.Saydam maddelerin bir tarafından bakıldığında diğer taraf net olarak görülür.
Cam, su gibi.

Yarı Saydam Maddeler:
Işığı az geçiren maddelere YARI SAYDAM MADDE denir.
• Cismin arka tarafında yarı aydınlık bölge (zayıf ışık) oluşur.
• Cismin arka tarafında yarı gölge oluşur.

Buzlu cam, yağlı kağıt gibi.


Işığı hiç geçirmeyen maddelere OPAK MADDE deniyor.

Taş, demir, beton gibi.
  • Paylaş
Saydam=ışığı geçiren
yarı saydam=ışığı belli oranda geçiren
opak=ışığı geçirmeyen
  • Paylaş
Saydam: Cam
Yarı Saydam: Puslu Cam
Opak: Buzlu Cam
  • Paylaş
Cam puslu cam ayna
  • Paylaş