Bilmek istediğin her şeye ulaş

Şehir dışinda bir teknoparkta ofis kiralasak ancak ofise çok uğramadan aksiyonlarımıza istanbul'da devam etmenin yasal bir engeli var mıdır?

Teknopark içerisindeki muafiyetler, yazılım şirketleri için KDV, Gelir Vergisi ve Personel İşveren Payları üzerinden yapılmaktadır. Dolayısı ile kayıtlı personeliniz -siz dahil- teknopark giriş çıkışı yapmaz ise personel payı desteğinden faydalanamazlar. Giriş çıkış yapan personelin haftalık -yanılmıyosam- 45 saatlik bir süreyi doldurması gerekmektedir. Aysonlarında personelin teknopark içerisinde bulunduğu toplam zaman üzerinden o personelin o ayki çalışmayı doldurup doldurmadığı saptanır. Doldurmamışsa doldurduğu kadarlık süre üzerinden SSk indirimleri uygulanır. Sonuç olarak; teknopark'ta fiilen bulunmak gerekmektedir destek alabilmek için.

NOT: Ar-Ge çalışan sayınız 50 ve üzeri ise teknoparklardaki tüm desteklerden kendi ofisinizde de faydalanabiliyorsunuz.

İTÜ ARI Teknokent sitesinde bilgiler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında,
  • Bölgede çalışan firmaların Bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden;
  • Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden;
  • Bölgede üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımlarının teslim ve hizmetleri KDV’den;
31.12.2023 tarihine kadar müstesnadır.

Ayrıca,
  • Sigorta Primi Desteği olarak, ücreti gelir vergisinden istisna olan personelilerin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta pirimi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izniyle, yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla,
  • İTÜ ARI Teknokent’te şirket kurabilir,
  • Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
  • Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu için tıklayın

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği için tıklayın

  • Paylaş