Bilmek istediğin her şeye ulaş

Şelaleler nasıl oluşur?

Şelale ya da çağlayan, bir nehrin yatağındaki büyük bir yükseklik fark nedeniyle suyun yüksekten düştüğü yerdir. Şelale oluşumunun çeşitli yolları vardır.

Nehrin geçtiği sert zeminden birdenbire yumuşak bir zeminle karşılaşması ve suyun kuvveti ile orayı zamanla oyarak, düşeceği yüksekliğini arttırması sonucu oluşur. (Nehirlerin yataklarındaki arazi yükseklik farkı şelale oluşumunda etkilidir. )Şelaleler genel olarak üç değişik arâzi yapısına sâhip bölgelerde toplanmıştır. Bunlar yüksek platoların kıyı kesimleri,karaların iç bölümlerinde yer alan kristalli kayalar ile kıyı bölgelerinde yer alan zayıf tortul kayalıklar arasında uzananlar ve buzulların etkisinde kalmış yüksek dağlık bölgelerdir.

Şelalelerin meydana geliş sürelerine bakılarak üç ana grupta toplanır:
  • İlki, akarsu yataklarının kırılma, buzullaşma veya başka sebeplerle değişikliğe uğraması yüzünden
  • İkincisi, farklı aşınma süresi sonunda
  • Üçüncüsü ise akarsu yatağının meydana gelmesi sırasında olan çağlayanlardır.


Şelale
  • Paylaş
Sonraki Soru
HESAP OLUŞTUR

İstatistikler

5191 Görüntülenme4 Takipçi1 Yanıt

Konu Başlıkları