Bilmek istediğin her şeye ulaş

Senet nasıl tahsil edilir?

Senedini tahsil ettirmek isteyen bir kimse, bu senedi ya kendi yazdığı bir mektupla ya da bankaların bunlara mahsus basılı mektup ve bordrolarıyla tahsile verebilir. Şube veya muhabir bankalar da birbirlerine tahsile gönderecekleri senetleri "römiz mektubu" denilen basılı bir mektupla gönderir. Tahsil edilecek senet veya senetlerin bağlı bulunduğu bu mektuplar, bir emir veya talimatı ihtiva etmelidir.

Senedin tahsile alınması, bankaya tahsil için verilen senetlerin bağlı olduğu talimat mektuplarında:
  • Senedin protestolu olup olmadığı
  • Senedin (poliçe ise) kabule arz edilip edilmeyeceği
  • Kabul etmeme veya ödememe durumunun ne şekilde haber verileceği (mektup, telgraf veya telefonla mı olacağı)
  • Senet tahsilinin ne suretle bildirileceği (mektup, telgraf, telefon),
  • Vadeden sonra gecikme faizinin alınıp alınmayacağı
  • Tahsil masraf ve komisyonunun borçludan mı ya da mudiden mi tahsil edileceği
  • Senedin tahsilinde bedelinin mudiye ne suretle ödeneceği hususları açıkça yazılı olmalıdır.
  • Paylaş